ГЕРБ: Да отпаднат таксите за детските градини, да се монтират диспенсъри в обществения транспорт

0
652

Няколко предложения до кмета Пенчо Милков за времето на извънредното положение отправят от общинското ръководство на ПП ГЕРБ. Сред тях са отпадане на таксите за детските градини за времето на извънредното положение, монтиране на диспенсъри с дезинфектанти в градските тролейбуси и автобуси и др.

В писмото от ГЕРБ изразяват своето удовлетворение, че кметът е възприел и приложил част от мерките, направени в предишното им предложение.

Пълния текст на писмото на общинското ръководство на ПП ГЕРБ:

До

г-н Пенчо Милков

Кмет на Община Русе

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от името на общинското ръководство на ПП ГЕРБ  в гр. Русе

 

            Уважаеми господин Кмет,

 

            Обръщаме се към Вас с удовлетвореност, че изпълнихте част от мерките, предложени от общинското ръководство на ПП ГЕРБ, във връзка с извънредното положение, в което се намира страната ни и с оглед разрастващата се пандемия от COVID – 19, а именно:

 

 1. Да бъде въведено безплатно паркиране във всички зони за кратковременно паркиране до отмяна на извънредното положение.
 2. Разписанията на автобусните линии да се увеличат, за да няма струпване на хора в превозните средства, като същевременно се избегне събирането на големи групи от хора по спирките.
 3. Тротоарното право, заявено и платено от търговците в началото на месец март, но неизползвано, поради въведеното извънредно положение, да бъде върнато обратно на бизнеса.

 

Предприетите мерки ще гарантират по-голямата безопасност на русенци и ще подпомогнат малкия и среден бизнес на територията на община Русе.

 

На Вашето внимание представяме и предложение за още четири важни мерки, които биха допринесли за по-добрата организация, с мисъл за гражданите на Русе, в тази извънредна и безпрецедентна обстановка.

 

 1. Да отпаднат таксите за детски градини и ясли на територията на община Русе за периода на извънредното положение, което ще облекчи финансово родителите на децата.
 2. По примера на Бургас, да бъдат монтирани диспенсъри с дезинфектанти в градските тролейбуси и автобуси, както и във всички държавни и общински медицински заведения и публични сгради.
 3. Мобилни мивки с вода и течен сапун да бъдат поставени по ключови спирки и обществени места в общината.
 4. Във връзка с оценката на риска, препоръчваме във всички сгради на Община Русе, да се въведе мярка ежедневно измерване на телесна температура на служителите, с цел срещу потенциална опасност от зараза.

 

Припомняме, че на Вашето внимание все още стоят следните мерки, предложени от общинското ръководство на ПП ГЕРБ на 19 март 2020 година, а именно:

 

Социални мерки, в защита живота и здравето на населението:

 

 1. Картите за пътуване в градския транспорт на хората в неравностойно положение, които изтичат до 29.03.2020 г. автоматично да бъдат удължени, без да е необходимо въпросната рискова група наши съграждани да посещават на място касите на Центъра за управление на обществения градски транспорт;
 2.  Пропуските, издавани на хората в неравностойно положение, се издават до края валидността на ТЕЛК-а, т.е. съществуват голям брой, които изтичат през този период на пандемия. Предлагаме срокът им да бъде удължен до отмяна на извънредното положение;

 

Мерки, в подкрепа на бизнеса:

 

 1. Наемите на наетите помещения, общинска собственост, да не се дължат от търговците/ или платените такива да бъдат сторнирани.

 

Мерки, защитаващи живота и здравето на служителите:

 

 1. Предвид препоръките на Националния щаб и разглеждания по комисии законопроект за мерките по време на извънредно положение, да се създаде организация по изпълнение Заповедта на Министъра на здравеопазването, а именно: Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност въвеждат дистанционна форма на работа за служителите си. Ако това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 2. Ръководителите на административни структури и работодателите осигуряват безопасни и здравословни условия за работа на работните места и удостоверяват безпроблемното функциониране на съответното работно място с отчитане на свършената работа.

 

Други мерки:

 

 1. Препоръчваме на кмета на Община – Русе да създаде организация за предприемане на мерки по установяване на граждани и служители на Община – Русе, както и управители на общински предприятия, чиито близки и роднини са се завърнали от райони /градове и държави/, представляващи потенциална опасност от зараза с COVID – 19.

 

Общинското ръководство на ПП ГЕРБ вярва, че заедно ще работим конструктивно в интерес на гражданите на Русе, в този труден за страната ни момент, изискващ повишена лична отговорност и разумно поведение.

 

 

                                                          С уважение: Общинското ръководство на ПП ГЕРБ