Губернатор и 3-ма кметове оспорват решение на Общински съвет – Ветово

0
29

Жалбите са от областния управител на Русе и кметовете на Община Ветово, кметство Сеново и кметство Писанец. Те са срещу решението на местните старейшини, с което им се определят месечни възнаграждения, снижени до прага на минималното, законово определено.

Според тях, решенията са незаконосъобразни, приети в противоречие с материалноправните разпоредби и с целта на закона, тъй като са внесени и гласувани от общинските съветници без обосновка и мотиви.

Предстои насрочване на делата.