Безлихвен кредит до 6900 лв. за хората в неплатен отпуск

0
Pixabay

Хората, принудени да излязат в неплатен отпуск заради пандемията, вече могат да получават до 6900 лв. безхливен кредит. Българската банка за развитие, която гарантира заемите, е изменила условията си и увеличила сумата на заема.

Досега лимитът на кредитите беше 4500 лв. Антикризисната мярка бе гласувана през март. Според правилата хората, принудени да не работят, получават парите от търговските банки, а държавната ББР ги гарантира.

Максималният срок за погасяване на задължението ще е петгодишен. Ще има минимум 6 месеца и максимум 2 години гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисионни и неустойки.

Партньори по програмата са 12 търговски банки. 10 от тях продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. Това са Алианц Банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка.