Хот Спот: Бихте ли посетили концерт от Мартенски музикални дни?

0
1324

Повечето анкетирани потвърдиха интереса си към фестивала. Голяма част от хората казаха, че са ходили и биха отишли отново. Имаше и интервюирани, които не проявяват интерес към престижното събитие. Като причина някои изтъкнаха
невъзможността да отделят време и средства за музика.