Храната ни бърка най-дълбоко в джоба

0
42
Храната бърка най-дълбоко

Най-голяма част от разходите на българина отиват за храна, показват данните на Националния статистически институт.

Разходите за храна представляват почти една трета – 32,5 на сто от разходите на домакинствата. Следват тези за жилище – 16.4%, данъци и социални осигуровки – 13.6% и разходите за транспорт и съобщения – 11.3 процента.

Спрямо второто тримесечие на 2016 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.7 процентни пункта, а делът на разходите за данъци и социални осигуровки се увеличава с 1.4 процентни пункта.

В абсолютна стойност всички разходи тази година нарастват спрямо миналата. За храна и безалкохолни напитки увеличението е от 357 на 388 лв. (8.6%), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) – от 178 на 196 лв. (9.6%), за транспорт и съобщения – от 122 на 135 лв. (11.2%), за здравеопазване – от 63 на 69 лв. (11.1%), за алкохол и цигари – от 51 на 53 лв. (4.3%), за разнообразни стоки и услуги – от 42 на 54 лв. (27.8%).

Почти няма разлика в потреблението на основни храни спрямо последната година. През второто тримесечие на 2017 г. се увеличава консумацията на яйца, прясно мляко и плодове, а намалява потреблението на хляб и хлебни изделия, месо, кисело мляко, сирене, картофи и зрял фасул.

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2017 г. е 1 355 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 9.4%.<br />

В общата сума най-висок e доходът от работна заплата (56.7%), следван от пенсиите (26.3%), от самостоятелна заетост (6.8%) и от социални обезщетения и помощи (3.4%).