Информационна дипляна разказва 15-годишната история на Административен съд – Русе 

0

По повод 15-годишнината от създаването на Административен съд – Русе, която съдът отбелязва през 2022 година, е изготвена и отпечатана информационна дипляна, чието съдържание резюмира основни моменти от правораздавателната и обществената дейност на съда през изминалите години. 

Дипляната съдържа кратка справка за протичащите в началото на 21 век реформи в страната, свързани с присъединяването ни към Европейския съюз и промените, наложили създаването на административните съдилища през 2007 г. Брошурата запознава с основни функции и дейности на съда, със съдебния район, върху който се прилагат компетенциите му и с екипа от магистрати правораздавал за този период. 

Печатното издание акцентира и върху обществената дейност на съда, представя част от международната, социалната и комуникационната му политика близо до гражданите, в тясно сътрудничество с Русенския университет и в партньорство с медиите.  

Брошурата, която съдържа и снимков материал, запознава накратко с отличията на съда, получени за работата му и за неговата социална отговорност и ангажимент към младите хора, креативни идеи и добри практики при съвместни инициативи със студенти и ученици, с неправителствени организации и младежки клубове. 

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук