Изготвят нова Концепция за подготовка на младите шофьори

0
168

В ход влезе изготвянето на нова Концепция за подготовката на участниците в движението. Разработването й се извършва от институции, браншови организации и представители на академичните среди.

Концепцията трябва да обхване всички етапи – обучение за правилата за движение по пътищата, включително занимания в предучилищна възраст, провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и повишаване на информираността на обществото.

Първа и основна задача на Концепцията е да намери решения, които касаят цялостното обучение на водачите, а не да се засягат само отделни детайли като продължителността на курсовете, подчерта председателят на работната група Малина Крумова.

По време на първото заседание акцент бе включването на повече практици в процеса,  за да бъде по-ефективно обучението на децата. Разгледа се още въпросът за обучението по безопасност на движението за учителите, които водят подобни часове. Ще се анализира и обучението, което преминават инструкторите по авто-мото подготовка.

Институциите ще представят и детайлен анализ на инцидентите с млади водачи. След създаването на Националния координационен център за повишаване на безопасността на движението на пътя, всеки такъв случай се регистрира, а обучителната школа подготвила водача се проверява, както и как е протекъл неговия шофьорски изпит.

Разбира се, българска институция (Държавна агенция „Безопасност на движението“) не пропуска възможност да потърси добри практики от Европа, свързани с обучението, които могат да бъдат приложени у нас.