Изградиха катерачен маршрут 75 години РУ край х. „Алпинист“

0

В последните дни на юбилейната за Русенския университет 2020 година успешно приключи една от най-атрактивните дейности, включени в цялостния календар на празничните събития за честване на 75-годишнината на висшето училище.

Трасиран и екипиран по правилата на Международната федерация по катерене и алпинизъм (UIAA) бе премиерен катерачен маршрут на скалите до хижа „Алпинист“ край с. Басарбово.

на Русенския университет, 65-годишнината на университетския спорт и 60-

Турът е с дължина 23 м, изключително интересен и техничен. Той e от високата предполагаема 6-та категория по единната класификация на UIAA и ще носи името „75 ГОДИНИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“.

Екипирането на маршрута е извършено с дълготрайни неръждаеми материали, отговарящи на съответните стандарти. Поставени са съобразно посочената от производителя технология.

Главният инициатор за новото предизвикателство за катерачите от Русе, страната и съседна Румъния е опитният алпинист, председател и треньор на Клуба по спортно катерене и алпинизъм „Академик“, Теодор Стойчев.

Първото премиерно изкачване по новия тур е осъществено на 3 януари 2021 г. от инж. Георги Георгиев, докторант в катедра „Компютърни системи и технологии“, които също е участник в екипирането на маршрута.

Новият тур на катерачите „академици“ стана възможен  с подкрепата на Русенския университет, който осигури специалните клинове, лепила и други съоръжения за екипиране на маршрута. За успеха активно съдействаха Университетският спортен център и Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“.