Изграждат Център за комплексно обслужване на хора с увреждания в Русе

0
Център за комплексно обслужване на хора с увреждания

Център за комплексно обслужване на хора с увреждания ще има в Русе, съобщиха от общинската администрация.

Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 000 000 лв., срокът за приключване е 31 декември 2020 г. Капацитет на новия център, който ще предоставя социални услуги за пълнолетни лица с увреждания, е 30 места. Те ще могат да ползват следните услуги:

  • Почасови – в центъра или в домовете на потребителите
  • Мобилни услуги – в центъра или в домовете на потребителите
  • Дневна грижа – в центъра или в домовете на потребителите
  • Заместваща грижа с 24 – часово обгрижване на лицата в центъра до 14 дни в годината.

Услугите ще се предоставят в срок от 12 месеца и ще бъде нает персонал от 40 лица в това число: управител, медицинска сестра, рехабилитатор/ кинезитерапевт/ ерготерапевт, социален работник, сътрудници социални дейности, съответно на пълен/непълен работен ден; трудотерапевт, психолог, хигиенист.

Проектът ще се реализира в партньорство с Фондация „Трета възраст“, която ще окаже подкрепа в подготвителния и в същинския етап от разкриването на Комплексния център за грижи.

Най-добрата агенция за подбор на персонал