Изкуствен интелект помага на музиката да стане видима

0
Изкуствен интелект помага на музиката да стане видима

Специалистът по машинно обучение Ксандър Стийнбръдж е разработил невронна мрежа, която превръща музиката в изменящи се визуализации.

В резултат се получава комбинация между човешко творчество и алгоритми на изкуствен интелект. Проектът, наречен „Невронна синестезия“, използва т.нар. генеративна антагонистична мрежа (generative adversarial network). Това е система, специализирана в създаването на нови данни от зададен обучителен пакет. Тя може да се използва по различни начини – от създаване на реалистични изображения на лица, подобни на снимки, до генериране на анимирани образи.

Стийнбръдж първо подава на алгоритъма основни изображения, след което обучава модела да пресъздава визуалния им стил. Изкуственият интелект завърта и смесва образите, базирайки се на параметрите, които са му зададени от различни музикални източници, като използва „специализиран канал за извличане“. Така, подобно на синестезия, музиката става видима.

Изкуствен интелект помага на музиката да стане видима

Най-добрата агенция за подбор на персонал