Изложба представя приноса на България към европейското културно наследство

0
59

Приносът на България към европейското културно наследство беше представен с постерна изложба във Ветово. В нея бяха подредени снимки, илюстриращи връзките на българските книжовници и просветители през Възраждането с европейските културни ценности, както и приноса на страната ни за културното наследство на Европа.
Експозицията, която беше под надслов „Европейски литературни паралели“, представи някои оригинални старопечатни, редки и ценни издания на родни автори от края на XVIII и началото на XIX век. Сред представените на постерите издания най-голямо внимание привлече първата българска печатна книга на новобългарски език „Кириакодромион“ или по-известна като „Неделник“ от Софроний Врачански, издадена през 1806 г. в Римник, Румъния, както и „Буквар с различни поучения“, наричан още „Рибен“ от Петър Берон, чието първо издание от 1824 г. е отпечатано в Брашов.
В изложбата бяха представени още „Нов български буквар“ на Рашко Блъсков, който се явява един от първите български учебници, отпечатан през 1856 г. в Букурещ, както и „Ръководство за водене на кореспонденция“ от Сава Попович, издадено през 1847 г. в Сибиу.
По време на събитието беше проведена и дискусия с присъстващите относно културно-историческото наследство на България и неговия принос към съвременния облик на Европа. Акцент беше поставен и върху настоящото развитие на Европейския съюз и ежедневните предизвикателства, пред които той се изправя.
Инициативата беше част от предвидените събития за популяризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2018 г. Изложбата, която се проведе в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1909 г.“, се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Община Ветово.