Изложба за акад. Михаил Арнаудов за Деня на народните будители

0
1055
Международна научна конференция

През целия ден посетителите на Библиотеката ще имат достъп до книгите от личната библиотека на родения в Русе учен, ще могат да видят писалището, стола и мастилницата му.

Във фоайето ще бъде показана презентацията „Фонд „Михаил Арнаудов“. Автографи“ на книги с автографи, дарени от известни личности.