Измерват доходите и условията на живот в Русенско

0
доходите и условията на живот

Това съобщиха от Териториалния офис на Националния статистически институт в Русе. Проучването е във връзка с участие на Република България в изследване на Европейския съюз и Евростат за изучаване на бедността и социалната изолация.

В тази връзка от средата на месец март анкетьори от Териториално статистическо бюро – Русе ще посетят определени, избрани на случаен принцип домакинства в областта. Освен областния център ще бъдат посетени и анкетирани домакинства и лица от Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Сливо поле, Полско Косово, Смирненски, Чилнов, Баниска, Божичен, Щръклево, Сваленик, Николово, Червена вода, Ряхово и Караманово. На анкетиране подлежат лицата на 16 и повече навършени години от общо 227 обикновени домакинства на територията на горепосочените населени места.

Анкетьорите, които посещават домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Русе. Получените при анкетирането данни представляват служебна тайна и се използват изключително за статистически цели, уточняват от Бюрото на НСИ в Русе.