Изплащането на пенсиите и добавката от 50 лв. към тях започва на 7 август

0
316
средната пенсия в Румъния от догодина

Изплащането на пенсиите и допълнителните суми към тях ще започне на 7 август (петък) и ще приключи на 20 август (четвъртък), съобщават от Националния осигурителен институт.

От там уточняват, че допълнителната сума от 50 лева ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

От НОИ съобщават още, че с Решение на Министерски съвет № 525/30.07.2020 г. е удължен до 31.08.2020 г. срокът на извънредната епидемична обстановка на територията на страната, свързана с разпространението на COVID-19. Във връзка с това се продължава действието на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК, чиито срокове изтичат по време на извънредното положение (от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. вкл.) и по време на извънредната епидемична обстановка (от 14.07.2020 г. до 31.08.2020 г. вкл.). Тяхното действие се продължава както по време на извънредното положение и епидемичната обстановка, така и още три месеца след нейната отмяна, т.е. до 30.11.2020 г. включително.

Предвид това, инвалидните пенсии и добавките за чужда помощ на лицата с такива експертни решения ще продължат да се изплащат през август 2020 г. и до 30.11.2020 г. включително. При постъпване в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, на ново експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК след извършено преосвидетелстване, то подлежи на изпълнение от компетентните пенсионни органи.