Изсякоха 4 дка болен смърч, заменят го с с липа, цер и летен дъб

0
80
4 декара

Държавното горско стопанство в Силистра изсече 4 декара гора заради заболяването по смърчовете актиномицетна гъба.

Болните над 60 дървета са установени преди няколко години в района на турската крепост в Силистра „Меджиди табия“. Добрата новина е, че няма опасност да бъдат засегнати други растителни видове.

„Короядите са последващ фактор на заболяло дърво. Както  при човека –  когато му отслабне организма, идват и други болести, освен първичния симптом. Короядът вече е по приключил фазата на развитие на дървесина и затова изведохме сечта“, уточни Велико Петков от Държавно горско стопанство в Силистра.

След разчистването на терена ще бъде направена подготовка на почвата и залесяване. Смърчовете ще се заменят с липа, цер и летен дъб. Според специалистите тези видове са по-удачни за района, за разлика от иглолистните. Естественият им ареал е доста по-нависоко, а те изкуствено са „смъкнати“ за парково озеленяване, уточниха от горското стопанство.

Въпреки че в момента е в задоволително състояние, разреждане трябва да бъде направено и в гората от черен и бял бор, допълниха от силистренските лесовъди. Санитарна сеч е предвидена да се направи и в съседната местност „Памук кулак“.  Там също имало изсъхнали и повредени от снеголом дървета.

Залесяването в изсечените терени ще бъде извършено от Държавно горско стопанство със собствени средства. За акцията вероятно ще бъдат поканени и граждани-доброволци.