Изтича срока за подаване на заявления за помощи за хуманно отношение към птици и свине

0

Два дни остават до крайния срок за подаване на документи за участие по схемите „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ и „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, напомнят от областната управа.

Документи за държавната помощ за хуманно отношение към птиците се подават до 22 май, като изплащането на помощта ще започне от 30 май 2024 г. Размерът на финансовата подкрепа за 2024 г., определен от Управителния съвет на ДФЗ, е 42 млн. лева. По видове птици помощта на животинска единица е: 200,89 лева за кокошки носачки (от 18 до 90 седмица); 414,33 лева за родители (от 18 до 70 седмица); 39,68 лева за бройлери; 67,69 лева за пуйки; 67,69 лева за гъски; 60,67 лева за патици (мюлари и/или пекински до 84 дни).

Указанията за прилагане на помощта за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците са публикувани на сайта на ДФЗ: https://www.dfz.bg/bg/home.

Предвижда се кандидатстването по втория транш за подпомагане на прасета за угояване да е възможно от от 4 до 20 септември, а третият – от 6 до 20 октомври тази година. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления. Финансовият ресурс за 2024 г. по схемата е 42 млн. лева. Подпомагането на животинска единица е: 150,12 лева за прасета за угояване; 164,54 лева за свине-майки.

Двете схеми са със срок на прилагане от 1 януари тази година до 31 декември 2029 г. Максималният бюджет по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за целия период на прилагане е в размер на 250 471 791 лева, а към птиците – 241 939 336 лева. Размерът на помощта за всяка година се определя с решение на УС на ДФЗ. Схемите за държавна помощ са с увеличен бюджет за новия период на подпомагане, като това е договорено с браншовите организации и са отчетени инфлационните процеси през последните години.

Помощта по двете схеми се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

До края на този месец се подават документи за помощта за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, допълват от областната управа.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук