Извънредна проверка в „Монтюпе“, до момента няма установени нарушения

0
Няма превишения на нормата за запрашеност

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите са извършили днес извънредна проверка на производствените дейности в „Монтюпе“, съобщиха от екоинспекцията.

Повод за извънредната проверка са били множество постъпили сигнали за миризма на бакелит в ранните часове на деня. Извършен е обход на производствената площадка на дружеството. Към момента на проверката са работили три от седемте карусела – в производствени халета № 2 и № 3. Проверени са покривните площи. Не е установено нарушаване целостта на приложените принудителни мерки (пломби) на жалузите в Хале № 1 и покривните вентилационни клапи в Хале № 3. На място е проверено прилагането на инструкцията за контролирано отваряне на вратите в производствено Хале № 3.

От оператора е изискана документация, свързана със смяната на активния въглен към пречиствателните съоръжения на каруселите.

Извънредната проверка на „Монтюпе“ ЕООД продължава, уточняват от РИОСВ.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили