Кадрова криза мъчи „Морска администрация“

0
1665

Това стана ясно от думите на изпълнителния директор на ИА “Морска администрация” Георги Цветков по време на работна среща, проведена в „Канев център“ на Русенския университет.

В подкрепа на думите си кап. Цветков изтъкна, че засега агенцията успява да намери кадри на мястото на пенсиониращите се служители, но даде пример, че дълго време са търсили корпусници, които освидетелстват корпусите на корабите. В тази връзка в плановете на агенцията се предвижда разкриване на информационен център в Русе, който ще промотира пред всички целеви групи различните професии в сферата на вътрешния воден транспорт.

Агенцията предвижда още осигуряване на учебен речен кораб, който да плава по река Дунав и да приема на борда си практиканти, които да работят като международен екипаж. Идеята ще бъде осъществена по проект “HINT” – “Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии”. Партньори в неговата реализация са осем държави, като от българска страна участва и Русенският университет. Изпълнявайки този проект, “Морска администрация” и висшето училище ще разширят базата данни на съществуващата електронна система за провеждане на изпити за придобиване на различни правоспособности и права по вътрешните водни пътища на Европа.