Как да гласуваме, ако сме поставени под карантина?

0

Поставените под задължителна карантина ще могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, съобщават от общинската администрация в Русе.

Това право ще имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (ако след подаване на заявление са били вписани в избирателен списък по настоящ адрес), които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Приемането на заявления започва от днес и ще продължи до 31 март.

Заявление Приложение № 1 може да бъде подадено:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено в Зала 1 в сградата на Община Русе на пл. „Свобода” № 6 между 9:00 и 11:30 и 13:30-17:00 ч. от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • заявление, подадено на електронната поща [email protected], без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • електронно заявление, подадено чрез електронните услуги, разработени от ДАЕУ.

Към заявлението за гласуване в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели не се прилагат документи, освен пълномощно.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от общинската администрация въз основа на проверка в съответната Регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19.

Общинска администрация Русе ще уведоми заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Подвижна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия ще се образува, когато до 31 март са подадени не по-малко от 10 заявления от лица, които отговарят на изискванията за гласуване.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.