Как да проверите надеждността на компаниите, предоставящи пари на заем?

0

Ако сте попаднали в трудна ситуация и търсите финансова подкрепа, може да използвате помощта на финансови институции, които отпускат заеми. Ако според банката нямате достатъчна кредитоспособност или искате да усвоите парите в рамките на деня, тогава може да се обърнете към небанкови финансови компании. Как обаче да не си навлечете проблеми, ако такива компании не са ви особено известни? Има ли шансове за сигурен заем при тях? Как да проверите надеждността на компаниите, предоставящи пари на заем?

Откъде идва тази лоша слава?

Допреди няколко години дейността на кредитните компании не беше особено контролирана. Всички знаем какво се случваше в периода на т.нар. зора на демокрацията у нас. Сключените с клиенти договори бяха структурирани по такъв начин, че съдържанието им бе объркващо и неразбираемо за клиента и често съдържаха неправомерни клаузи, като начисляване на допълнителни неупоменати в договора такси или подновяване на кредита след изплащането му. Друг проблем, който обезкуражаваше потребителите да използват услугите на небанкови институции, бяха таксите и лихвите за забавяне на погасяването на дълга. Понякога беше достатъчно да се забави с плащането на вноската с един ден, за да се изисква голямо доплащане. Липсата на регулации относно разходите по заемите в миналото доведе до изграждане на негативен имидж на този тип услуги.

Каква е ситуацията в момента?

След влизането в сила на таван на ГПР (годишния процент на разходите) и сериозните законови регулации и надзор от контролни институции, доверието в небанковите финансови компании започна да се възвръща. Отговорните и коректни небанкови институции искат клиентът да е доволен от услугите им и да се връща винаги, когато има нужда от финансова подкрепа.

Как да проверите надеждността на компаниите, предоставящи бързи пари на заем?

Има няколко основни фактора, на които си струва да обърнете внимание, докато проверявате надеждността на компаниите, предоставящи бързи пари на заем. По-специално, трябва да бъдете внимателни, ако сте нови в търсенето на заеми. Наличието на много компании, отпускащи кредити може да предизвика хаос или дори объркване у вас. По-долу представяме критериите, които е добре да се следват в случай на избор сред небанкови финансови институции:

1. Големината на кредитната компания

Колкото по-голяма е кредитната компания, толкова по-вероятно е тя да държи на доброто си име и да не може да си позволи неприятни ситуации. Големите компании винаги са под стриктен надзор от държавата, така че е много по-трудно да се намерят нелоялни практики, които биха могли да повлияят негативно на имиджа на кредитора.

2. Опит и разпознаване на марката

Колкото по-дълго дадена кредитна институция остава на пазара, толкова по-голям е шансът тя да бъде надеждна. Компаниите с дългогодишен опит също така предлагат разнообразие на продуктите и офертите си, като по този начин се стремят да отговорят в максимална степен на нуждите на клиента.

3. Прозрачни договорни условия

Когато решите да използвате услугите на компания, предлагаща пари на заем, трябва да имате достъп до договора за кредит и преди да го подпишете, за да разсеете всичките си съмнения. По този начин ще можете да се запознаете с всички клаузи и да питате, ако нещо не е ясно. За целта всяка надеждна фирма има консултанти в офис и гореща телефонна линия, на която ще ви бъде обяснено какви точно са разходите, свързани с желания заем.

4. Класиране

Надеждността на компаниите, предоставящи пари на заем, също може да бъде проверена, чрез търсене на информация за различни проучвания, анализи и класирания за реномирани кредитни компании, извършвани от независими трети страни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук