Как се кандидатства по европейски проекти

0
Европроекти
happy business team standing near office Desk.photo with copy space

Кандидатстването по европроекти е особена задача, изпълнена с множество стъпки, с които е добре да се запознаете, преди да преминете към съществената част. Първата стъпка е формирането на идея и подробен анализ, въз основа на който ще кандидатствате за финансиране. След което е необходимо добре да подготвите своето проектопредложение по специално зададен образец.

Той не е общ и се отличава, в зависимост от програмата за която кандидатствате. Към предложението си трябва да включите и всички необходими документи, отново според избраната европейска програма.

В тази статия ще ви улесним максимално, като опишем подробно процеса по кандидатстването по европейски програми за финансиране.

Процедури за финансиране по европейски проекти

Обикновено самата процедура по кандидатстване може да се състои от няколко етапа, в зависимост от някои фактори, като бюджет, област на финансиране, процедура и т.н. Едноетапните процедури изискват само представянето на коректно попълнено заявление за кандидатстване в самото начало, докато при двуетапните е необходимо първо да изготвите и изпратите резюме за проекта и след като то бъде одобрено, да попълните и заявление за участие.

В случай, че заявлението ви бъде одобрено, ще получите покана, в която ще се съдържат насоки и подробности. Важно е да прочетете всичко внимателно, защото в тази покана се съдържат условията и критериите за финансиране.

Кога се налага регистрация?

Понякога преди да можете да изпратите кандидатурата си за европроект, ще бъде необходимо да регистрирате фирмата си пред Комисията. Дали е необходимо и как точно да го направите ще пише в поканата, която ще ви бъде изпратена, в случай че заявлението ви за участие бъде одобрено.

Какви са възможностите за финансиране?

Голяма част от финансирането по европейски програми се отпуска на съвместно разработени проекти. За това и най-често кандидатстват организации или екипи, сформирани за различни области. Ако не можете да си намерите партньор или организация обаче, можете да кандидатствате за безвъзмездно финансиране като индивидуално физическо лице.

Подготовка на проектопредложение

Най-важната част от кандидатстването по европейски проекти е точно самата подготовка на предложението. Важно е да си отделите необходимото време и да бъдете готови в срок. В голяма част от случаите предложението може да включва и изготвянето на бизнес план.

Поставяйте си ясни цели и опишете с подробности всяка една дейност, която ще започнете, както и в какъв срок смятате да осъществите планираното. Не забравяйте да включите и самите ползи, които реализацията на проекта ще има за европрограмата, отпуснала ви нужното финансиране.

Какви точно документи трябва да представите ще бъдат посочени в изпратената ви покана. Внимавайте да не пропуснете някоя от стъпките, защото това може да ви дисквалифицира.

Как става оценяването на европроектите за финансиране?

Оценяването на кандидатурите за еврофинансиране се оценяват от Комисия, която разглежда и подбира документацията по утвърдена процедура. За да бъде взето предвид вашето предложение, то трябва да:

  • Бъде изпратено в срок, преди датата, посочена в поканата;
  • Бъде пълно и с включено пълно описание, необходимите административни формуляри и всички останали документи, посочени в поканата;
  • Бъде кратко и ясно, съобразено с посочените условия за максимален брой страници в поканата;

Дали проектът ви е одобрен за финансиране, ще бъде върнат за преразглеждане или отхвърлен ще разберете от Решение, издадено от управляващия орган в срок от 30 дни след изпращането на предложението. Нашият съвет е да потърсите помощ от консултант по еврофинанси, който ще ви насочи най-правилно към всички особености на процедурата по кандидатстване, така че да бъдете одобрени.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук