Какъв е смисъла от инвестиране в котел на пелети и дърва?

0

От години дървата и въглищата се приемат като един от най-евтиния енергиен ресурс, с който могат да се отопляват както малки така и по-големи пространства. При площи до 50 квадрата ефективни отоплителни уреди са печките и камините, а що се отнася до разпространяване на топлина в по-големи пространства то котлите са инструмента, с който можете да постигнете оптимални резултати. през последните години ставаме свидетели на доста подобрения по отношение на котлите на твърдо гориво. Не само, че се усъвършенстват като се спазват директивите за така наречения Ecodesign, но и се акцентира на възможност да бъдат използвани като гориво и биомаса (пелети). Популяризирането на комбинирани котли на пелети и дърва си има своите конкретни основания, с които предстои да ви запознаем в следващите редове.

Ползи от използване на комбиниран котел за отопление

За да се вземе решение да бъде направена инвестиция в конкретен отоплителен уред е особено решаващо за домакинствата да се подходи отговорно и да се направят известни изчисления. Търси се енергийната ефективност както и крайния ценови резултат т.е намаляване на отоплителните разходи. С котел, който може да работи само на дърва и въглища ще бъдете удовлетворени, но е факт, че като експлоатация и трудоемкост, ангажираност сте много по-затормозени. Освен това старите котли на дърва изискваха отделно помещение, в което да бъдат монтирани с цел да се намали разпространението на прах, мръсотия и димни газове в пространствата, в които топлината се разпространява с помощна на радиатори. И не на последно място за да се осигури много повече безопасност за обитателите.

При съвременните котли на пелети и дърва нещата са доста по-различни. Безспорно това, което първо ще ви направи впечатление е подобрената им визия, която позволява да се инсталират в интериора на жилището, а не в някое закътано място като мазе, склад или гараж. Следва да изложим още няколко интересни положителни характеристики на комбинираните котли, с които имате възможността да отоплявате по-голямо пространство и различни помещения от жилищната площ:

  • Иновативен дизайн, лесен за приспособяване и адаптиране в обитаеми от домакинството зони;
  • Възможност за работа с пелети и твърдо гориво – използват този енергиен ресурс, който имате в наличност;
  • Оптимизиране на разходите. Котлите на пелети и дърва са изключително икономични, тъй като принципа на работа е свързан с оптимално използване на топлинната енергия, включително и на тази от димните газове;
  • Екологични. Споменахме за Ecodesign и Евро нормите, които съвременните котли покриват с цел да бъдат намалени с до 20 % вредните въглеродни емисии при изгарянето на твърдо гориво. А факта, че котела работи и с пелети го прави още по природосъобразен, тъй като това е гориво, което свежда до минимум генерирането на фини прахови частици, дим и вредни газове;
  • Безопасност. Автоматизираните режими на работа и оптималната защита при работа на комбинираните котли осигурява на домакинството пълна безопасност. Това са здрави и сигурни решения, които са устойчиви на високо налягане при непрекъснат режим на работа по време на отоплителния сезон;
  • Пълен контрол на мощността. Не е нужно да се разходва повече гориво в случай, че не сте в дома през деня. Възможностите са за оптимизиране на разходите с поддържаща температура, при която се използва минимално гориво;
  • Ниска степен на обслужване и поддръжка. При комбинираните котли на пелети и дърва не  е необходимо ежедневно почистване и зареждане, тъй като уреда е устроен с голям бункер за гориво и система за самопочистване на топлоомбенника.
  • Често отоплението може да се върже и с радиатори, за което трябва да се консултирате с ВиК фирма.

Няма начин да не пожелаете да изпитате това удоволствие от експлоатирането на иновативен уред, с който да повишите комфорта в своя дом през зимните месеци. Използването на котел на пелети и дърва предоставя множество гъвкави възможности за контрол на разходите, повишаване на ефективността и грижа за околната среда.

Платена публикация