Какво свърши общинската администрация в Русе от 15 до 19 август?

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • на 17 август кметът Пенчо Милков и заместник – кметът инж. Магдалина Илиева участваха в среща с представители на ВиК и изпълнители на проекта по водния цикъл за координиране на действията по разкопаванията в гр. Русе;
 • извършени бяха проверки на въведената временна организация на движението по всички действащи до момента обекти, свързани с водния цикъл;
 • извършено бе третиране срещу комари в кварталите Средна кула, Долапи, Образцов чифлик, с.о. ДЗС и с. Басарбово;
 • разположени бяха допълнителни съдове за битови отпадъци и химически тоалетни по бул. „България“ поради увеличения трафик;
 • положена бе нова асфалтова настилка на паркинга и подхода за обслужване на входовете на бл. „82“ в кв. Здравец;
 • започна подготовка на пътното платно за полагане на нова асфалтова настилка на обслужваща вътрешно-квартална улица за достъп до бл. „82“, „83“, „84“ и „85“ в кв. Здравец;
 • извършено бе почистване на нерегламентирани замърсявания на ул. „Кръстец“, спортна зала ОЗК „Арена“, ул. „Мадарски конник“;
 • извършени бяха ремонти на локални разрушения на пътните настилки по ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Свети Георги“;
 • възстановени бяха дъждоприемни шахти по ул. „Васил Петлешков“ и околоблоковото пространство на бл. „Димитър Миладинов“ в кв. Мидия – Енос;
 • извършени бяха частични ремонти на чрез студено изкърпване със специализирана машина тип пачматик на участъци от пътното платно по общински път с. Ястребово – с. Семерджиево и по уличната мрежа на с. Ястребово;
 • възстановено бе неработещо улично осветление на места по бул. „България“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Тутракан“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Даме Груев“, ул. „Манастирище“, ул. „Ниш“, ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Св. Петка“, както и по уличната мрежа на кв. Ср. Кула и кв. ДЗС;
 • извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода“ и околоблоковите пространства бл. „302“ в кв. Чародейка – Север, бл. „Сирма войвода“ в кв. Здравец – Изток и бл. „Българска роза“;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Н. Бозвели“, бул. „Липник“, пред кръстовищата: на ул. „Муткурова“ с ул. „Ген. Паренсов“, на бул. „Христо Ботев“ с бул. „Васил Левски“;
 • извършено бе метене на Централна градина, ул. „Александровска“, Русенски кей, кръгово движение при ОД на МВР, Парк на Младежта, Парк на възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и др. – почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези по график;
 • извършено бе машинно миене на улици по график;
 • продължава поливането на цветни фигури и цветя; извършен бе ремонт на поливната система на кръговото кръстовище до хотел „Рига“. Извършено бе машинно косене на Старото сметище;
 • извършена бе резитба на клони и косене на Руското консулство, както и в Младежки парк, кв. Дружба и бл. „Перла“;
 • извършено бе машинно косене на сервитути – гр. Мартен – с. Сандрово и бул.“България“;
 • по бул. „Трети март“ бяха почистени тротоари от поникнала трева, извършено бе метене и премахване на млада изсъхнала растителност.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

– в изпълнение на Заповед № РД-01-2617/15.08.2022 г. на кмета на Община Русе и на Решение № 1028, прието с протокол № 37/21.07.2022 г. на Общински съвет – Русе, Община Русе обяви публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и срочно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“ в гр. Русе, по бул. „България“ № 292, включващ паркинг за най – малко 600 броя паркоместа за товарни автомобили и 80 броя паркоместа за леки автомобили, както и обслужващи сгради и инфраструктура. Документи за участие в конкурса се подават до 17:00 часа на 02.09.2022 г. в Информационния център на Община Русе на площад „Свобода“ № 6, след закупуване на конкурсна документация;

– в изпълнение на Заповед №РД-01-2658 от 18.08.2022 г. на кмета на Община Русе бе обявен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 37 календарни дни, в периода от 28 ноември 2022 г. до 3 януари 2023 включително на 22 броя преместваеми обекта поотделно – павилиони за търговска дейност – Коледен базар, с начална тръжна наемна цена за всеки отделен павилион – 444,00 лв., както и части от терени за поставяне на мобилни каравани за бързо хранене, заедно с прилежаща площ към терена, за разполагане на маси, с начална тръжна цена 589,00 лв. Документи за участие в търговете се закупуват до 17:30 часа на 09.09.2022 г. в Информационния център на Община Русе на площад „Свобода“ № 6, след закупуване на конкурсна документация;

– започна фотоконкурсът „Обичаме Русе“, посветен на Световния ден на фотографията и организиран от Фондация „Русе – град на свободния дух“, Булмаркет Груп ЕАД и Община Русе. Това е третото издание на инициативата, която има за цел да покаже красотата на град Русе. Идеята е да бъдат насърчени всички граждани, фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от най-големия дунавски град в България. Участниците могат да се включат с фотографии, които представят значими сгради, паметници, панорами, забавни моменти от своята работа, интересни машини, с които работят, събития или просто приключения от град Русе. Наградите ще бъдат обявени и връчени на специална церемония при откриване на изложба, в която ще участват победителите, класирани от журито във всяка категория. Предвидени са и парични награди.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • oдобрени бяха от МОН общински проект и проекти на училища за ремонт и изграждане на спортни площадки на приблизителна стойност 500 000 лв;

 • извършени бяха 4 съвместни проверки по сигнали относно лица в риск. За всеки от случаите лицата са консултирани и са предложени възможности за индивидуална подкрепа;

 • извършена бе проверка по сигнал в ДГ „Снежанка“ относно несъгласие на родител с действията на медицински специалист в детското заведение и ДГ “Незабравка“ по отношение изхвърляне на строителни отпадъци;

 • проведени бяха два концерта на 17 и 18 август от серията концерти на открито на изпълнители от 6 пенсионерски клуба при Съюза на пенсионерите – Регион Русе под наслов „Русенци пеят и танцуват“ със съдействието на Община Русе и деца от ОбДЦКИ и от Вокално студио за поп и джаз „Икономов“;

 • приключи „Лятна академия – 2“, организирана от Превантивно информационен център – Русе /ПИЦ/ и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/. Включени бяха 30 деца – доброволци на ПИЦ-Русе, деца ползващи социални услуги Център за работа с деца на улицата към БЧК-Русе и Център за работа с деца на улицата към Комплекс за социални услуги за деца и семейства-Русе, децата от МКБППМН, както и изявили желание други участници от гр. Русе. Посетени бяха: „Двор на кирилицата“ в гр. Плиска, Мадарския конник, „Исторически парк“ в с. Неофит Рилски.

 • извършени бяха обходи от здравните медиатори в кварталите Родина, Средна кула и Селеметя. Проведени беседи с деца и родители за превенция на заразяване с хепатит А и за хигиена на устната кухина. Консултирани са 5 жени за майчино и детско здраве, за ползата от ваксино-профилактика, съгласно задължителния имунизационен календар на България, за методи на контрацепция и за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. За превенция на заразяване с COVID – 19 са консултирани 9 лица и са им предоставени брошури. За условията на кандидатстване за отпускане на целева помощ за отопление през зимния период са консултирани 3 семейства.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • започна частичен ремонт по източната фасада на зала „Дунав“;21
 • продължават ремонтните дейности на тротоарните настилки по бул. „Неофит Бозвели“;
 • служителите от отдел „Строителен контрол“ извършиха 13 проверки по постъпили сигнали и жалби на граждани за незаконно строителство;
 • издадени бяха 6 разрешения за строеж.
Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук