Какво свърши общинската администрация в Русе от 17 до 21 юли 2023 г.

0
Община Русе обяви

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

–          приключиха дейностите по подготовка преди полагане на нова настилка на алеите в градината на пл. „Доктор Мустаков“, предвидени в първия етап от възстановяването и обновяването им;

–          положен бе първи пласт нова асфалтова настилка на прилежащия паркинг и обслужващата улица към бл. „Родопи“ в кв. Здравец – Север 1;

–          монтирани бяха нови светодиодни осветителни тела по протежение на северната пътна лента на Гредовия мост преди входа за гр. Русе, с което съоръжението изцяло бе осветено;

–          извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по алеи в Лесопарк „Лпнник“ в с. Николово, по подходите и зоните за паркиране в околоблоковото пространство на бл. „403“ в кв. Чародейка – Север и по обходен път, отвеждащ до Регионалното депо за отпадъци и Индустриален парк – Русе;

–          извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „Печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа в с. Просена;

–          възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по републикански път I – 5, бул. „Христо Ботев“, ул. „Братислава“, ул. „Гео Милев“, ул. „Казанлък“, ул. „Муткурова“, ул. „Сливница“, ул. „Тракция“, както и по уличната мрежа в кв. Средна кула, кв. Долапите, с. Басарбово, с. Николово и с. Ново село;

–          извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства нa бл. „Мадарски конник“ в кв. Възраждане – Юг, бл. „43“ в кв. Дружба 3 и бл. „Фридрих Енгелс“ в кв. Родина 2;

–          извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели“ с ул. „Борисова“ и бул. „Христо Ботев“ с бул. „Цар Освободител“;

–          подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирки от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. „Цар Освободител“ /спирка „Оборище“/, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Чипровци“, ул. „Николаевска“ и ул. „Никола Петков“;

–          положена бе хоризонталната пътна маркировка по републикански път I – 5, бул. „България“, бул. „Липник“ и ул. „Потсдам“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания по бул. „Цар Фердинанд“, ул. „Войводова“, ул. „Цибър“ и пред бл. „Цитадела“ и бл. „Мара Манева“ в кв. Възраждане;

–          извършени бяха съвместна проверки с РИОСВ – Русе относно чистотата на територията на Община Русе, като не бяха установени нарушения;

–          започна контролна проверка на Община Русе от РИОСВ – Русе за установяване изпълнението на условията на издаденото и комплексно разрешително на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци от общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, като се очаква контролният орган да се произнесе;

–          на 19 юли бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Щип“, във връзка с изграждане на ВиК връзки;

–          в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени – 2 и бе извършена кастрация на 3 кучета.

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

–         проведена бе втора поредна работна среща между ръководството на Община Русе и доставчиците на социални услуги, свързана с новите моменти при предоставянето и отчитането на дейностите в социалните услуги;

–         продължава работата на разкрития пункт пред сградата на Съдебна палата, в който медицински специалисти измерват кръвното налягане, а служители на общинска администрация предоставят минерална вода и консултират гражданите как да се предпазват от високите температури. В рамките на една седмица бе измерено кръвно налягане и бяха консултирани 550 лица и бяха раздадени 600 бутилки минерална вода;

–         обработени бяха отчети по Програма „Култура“ за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата;

–         проведено бе специализирано обучение на служители от общинска администрация и от социалните услуги „Асистентска подкрепа“ и „Кризисен център за непридружени деца“ на тема „Професионално благополучие и превенция на професионалното прегаряне“ в съответствие с Наредбата за качество на социалните услуги,.

–          здравните медиатори проведоха консултации на 54 лица от кварталите Селеметя и Средна кула за превенция на заразяване с хепатит А, за симптомите и начините на предпазване от заразяване с летни вирусни инфекции, които засягат стомашно – чревния тракт;

–         на 18 и 19 юли по повод 186-тата годишнина от рождението на Васил Левски бе проведена тържествена церемония пред паметника на Васил Левски в Парка на Възрожденците и бе прожектиран игрално-документалния филм „Лъвский – Европеец в Българско“ от цикъла „Незабравимата България“;

–          организирано бе участието на младежи от Русе в проект на Театър „Цвете“, гр. Чепеларе – „Нова нагласа”.

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

–          продължава изграждането на анаеробната инсталация в местността „Слатина“ с общински, държавни и средства от Оперативна програма „Околна среда“. Съоръжението ще се ползва и от общините Тутракан, Ветово, Сливо Поле и Иваново, които са наши партньори и членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. Голяма част от оборудването вече е доставено, като в бункерите и миксерите постъпващата биомаса ще се хомогенизира, преди да започне безкислородното ѝ третиране. Инсталацията е една от трите в България и ще даде възможност за разделно събиране на зелените и хранителните отпадъци, от които впоследствие се получава компост и метан за електрическа и топлинна енергия;

–          посрещнат бе норвежкият кораб “Saga Framann Ship”, който акостира за два дни в пристанището на Русе. Корабът е реконструкция на кораба от Клостад (908 г.), намерен в полето край Ларвик, а екипажът си поставя за цел да измине с него разстоянието от Тонсберг, Норвегия, до Истанбул, Турция. Общинската администрация осигури за екипажа подаръци с рекламна цел на града, туристическа обиколка на основните забележителности, както и съдейства за всички нужди за престоя им;

–          на 20 юли експерт от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участва в дискусия относно необходимостта от повишаване на квалификацията в сферата на регионалното развитие, организирана от Русенската търговско – индустриална камара. Събитието е част от дейностите по проект „REGIO.DIGI.HUB“, фокусиран върху надграждане капацитета на системата за професионално образование и обучение (ПОО) за регионално развитие на европейско ниво. Консорциумът е в процес на създаване на платформа с обучителни материали, насочени към повишаването на квалификацията на служителите, работещи в сферата на регионалното развитие. Тя ще представи теоретичен материал, нови научни решения и добри реализирани практики от различни направления важни за устойчивото развитие на регионите;

–          извършено бе категоризиране на 24 туристически обекта (заведения за хранене и развлечение и места за настаняване). Извършени бяха и 4 проверки по сигнали на граждани.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

–          продължава работата по изграждането на скейт парка в Парка на младежта;

–          издадено бе удостоверение за въвеждане в експлоатация и бе заверен техническият паспорт на обект „Топлопроводна връзка за захранване на сградата на общежитието към Спортно училище „Майор Атанас Узунов“;

–          съгласувани бяха 9 инвестиционни проекта с 11 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешение за строеж;

–          извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи;

–          издадени бяха два констативни акта за незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

 

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук