Какво свърши общинската администрация в Русе през седмицата?

0
Община Русе обяви

СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

31 януари – 4 февруари 2022 г.

 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • проведено е второто заседание на Обществения съвет по околна среда. На него бе определено, че до 10 февруари желаещите да се включат в експертно-консултативния орган, следва да подадат заявление в свободен стил на имейл ruse.ecology@gmail.com;
 • почистено бе нерегламентирано сметище в Западен парк Приста, от което бе изнесеи около 500 т отпадък;
 • извършване на уборка и почистване на сервитута на пътя Русе – Мартен с приблизителна дължина от 1500 метра. Дейността е извършена в четири последователни дни от 10 работници, като са натоварени и извозени 10 самосвала с приблизително 4 тона отпадъци;
 • започна разчистване на голямо нерегламентирано сметище в района на учебен полигон в кв. „ДЗС“, като в рамките на 5 работни дни са извозени 536 тона отпадъци;
 • извършиха се ремонти на отделни разрушения на пътните настилки по бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Липник“, бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Изгрев“, ул. „Симеон Велики“, ул. “Петрохан“, ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Николай Здравков“, ул. „Цар Асен“, ул. „Свети Наум“ и ул. „Хан Аспарух“;
 • възстановено е неработещо улично осветление на участъци по пл. „Свобода“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Липник“, „Алеи Възраждане“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Доростол“, ул. „Доспат“, ул. „Изола планина“, ул. „Иларион Драгостинов“, ул. „Княжевска“, ул. „Муткурова“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „Плиска“, ул. „Приста“, ул. „Солун“, ул. „Студентска“ и ул. „Христо Ясенов“;
 • на 03.02.2022 г. е проведено заседание на Общинската комисия за безопасно движение на пътищата.
 • на 31.02.2022 г. е въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул „Свети Георги“ във връзка със строителството на жилищна сграда;
 • на 02.02.2022 г. е въведена временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Студен кладенец“ и ул. „Гео Милев“ във връзка с водния цикъл;

ул. „Бели Лом“ и ул. „Вършец“ в кв. “Средна кула” и по ул. „Божурище“ в кв. “Долапите” във връзка с водния цикъл;

 • в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 19 кучета, осиновени са 17 и е извършена е кастрация на 9 кучета.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

 • изготвено е предложение до Общински съвет – Русе за отдаване под наем на терени, общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност. Между предложените точки има места за поставяне на витрини за сладолед, цветя и пакетирани стоки;
 • eксперти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в онлайн уебинар  на тема „Техническа конференция за интелигентна и устойчива градска мобилност“ с испански компании, които са в сферата на технологиите и иновациите в устойчивата градска мобилност. Бяха обсъдени възможности за оптимизация в проектирането и разработването на софтуерни системи за оптимизиране на ресурсите, насочени към транспортния сектор и управлението на човешки ресурси;
 • стартира  процедура за категоризация на 7 нови туристически обекта, като е извършена регистрация на две нови места за настаняване. Приключени са процедури по категоризиране, регистриране и промяна в обстоятелствата на 15 туристически обекта;
 • осъществен е текущ и превантивен контрол в търговските и туристическите обекти на територията на града, също така са извършени две проверки по сигнали на граждани, като и двете жалби са удовлетворени.

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 

 • изготвени са 755 допълнителни споразумения за увеличение на работните заплати от 01.01.2022 г. на личните асистенти, наети по механизъм „Лична помощ“;
 • подготвени са договори с артисти, които ще участват в програмата на 61. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“ 2022, който ще се състои в периода 11 – 27 март;
 • Превантивно-информационният център организира среща с двете групи доброволци, които ще обучават съучениците си по Националната програма за превенция на зависимостите „От връстници за връстници“. В срещата се включиха 17 доброволци от ПГСАГ „Пеньо Пенев”, ПГИУ „Елиас Канети“, МГ „Баба Тонка“, СУ „Христо Ботев“, СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“;
 • участие в работна среща с РУО и директори на детски градини във връзка с отбелязване на 140 г. предучилищно образование в България; представител на Дирекция „Хуманитарни дейности“ взе участие в работна среща по Координационния механизъм за случаи на деца жертва на насилие;
 • представители на Младежкия парламент взеха участие в сутрешния блок на БНТ във връзка с финала на кампанията „Всеки живот заслужава да бъде спасен“ с цел събиране на средства за закупуване на кислороден апарат за Специализираната болница за активно за пневмофизиатрични заболявания „Д-р Димитър Граматиков“ – гр. Русе (Тубдиспансер). Благодарение на дарители бе закупен кислороден апарат на стойност 2360,00 лева и бе направен паричен превод на стойност 880,00 лева. Представители на Младежкия парламент лично връчиха животоспасяващия уред на управителя на болницата д-р Светослав Дачев. Кампанията бе инициирана от Младежкия парламент към Общинския младежки дом – Русе преди няколко месеца;
 • здравният медиатор извърши патронаж в кв. „Селеметя“, консултира 11 лица за Ковид – 19 и ползата от ваксиниране. Четири жени получиха информация за рисковете от преждевременно раждане, методи на контрацепция, както и за достъпа им като здравно неосигурени до акушеро – гинекологична помощ;
 • здравният медиатор взе участие в 3-дневно онлайн обучение, организирано от Сдружение „Център Мария“ на тема „Насилие над деца“ и „Предотвратяване на насилието над деца“;
 • подготвя се организацията и кандидатстването пред Световната федерация по кану-каяк във връзка със Световното първенство по драконови лодки 2025 г.;
 • изготвени са писма до русенските спортни клубове във връзка с подаване на заявления за кандидатстване по програма „Спорт 2022“;

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

 • извършени са 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе във връзка със сигнали от граждани и са съставени протоколи от проверките;
 • издадени са 13 разрешения за строеж и са одобрени 9 Подробни устройствени плана от Общинския експертен съвет по устройство на територията;
 • издадена е една Заповед за премахване на незаконен строеж, която е в процес на връчване на заинтересованите лица.

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили