Какво свърши общинската администрация в Русе? Седмичен отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • извършена бе подмяна на лампи от улично осветление на територията на гр. Русе – ул. „Юндола“, бл. „Иван Дечев“ в кв. „Родина“, бл. 1 в кв. „Дружба“ 1, ул. „Капитан Добрев“ в кв. „Здравец“, бл. 22 кв. „Дружба“ 3, ул. „Адмирал Рождественски“ и Парка на Възрожденците, ул. „Одрин“, Пробив към Кауфланд и ул. „Чипровци“;
 • възстановени бяха стъпалата, които свързват Парка на Младежта с Транспортния музей;
 • приключени бяха дейностите по асфалтирането на тротоара на ул. „Студентска“;
 • положена бе пътна маркировка по бул. „Тутракан“, бул. „Съединение“, ул. „Ф. Станиславов“, бул. „В. Левски“, ул. „Т. Икономов“ и пътен възел Мототехника, както и опресняване на ХПМ на инвалидни места и на места със служебен абонамент. Възстановени са стълбове за улично осветление след транспортен вандализъм на ул. „Юндола“ и пред бл. „Шар Планина“.
 • извършен бе ремонт на участъци от пътното платно и пропадания на ул. „Н. Палаузов“, бл. 403 в кв. „Чародейка“, и пропадане на тротоар на ул. „Доростол“;
 • извършени бяха ремонти дейности по тротоара на ул. „Одрин“ и пред Паметника на Моряка;
 • извършен бе ремонт на улично осветление по ул. „Мария Луиза“ и ул. „Св. Димитър Басарбовски“;
 • извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по локалното платно в кв. „Мидия – Енос“;
 • започната бе подготовка за асфалтиране участък в кв. „Дружба“ 3 на обръщалото на тролеите;
 • монтирани бяха пътни знаци по решение на КОБД в гр. Русе и гр. Мартен;
 • почистени бяха автобусни спирки, подлези и надлези, извършено е метене по график на Централна градина, ул. „Александровска“, Кея, Кръгово кръстовище до ОДМВР, Парк на Младежта, Парк на Възрожденците, бул. „Тутракан“, бул. „Трети март“ и други.
 • машинно по график бяха измити улици и булеварди;
 • окосени бяха машинно сервитути четвъртокласна пътна мрежа в селата Червена вода, Бъзън и Николово;
 • извършено бе повдигане корони на дървета в Централна градска част, в Парка на младежта във връзка със строителни работи, резитба на клони по сигнали на тел. 112, както и резитба на клони по тролейбусно трасе;
 • окосена трева на дигата на езеро „Липник“ беше събрана и извозена;
 • извършени бяха обработки срещу комари на територията на селата Червена вода, Ново село Тетово на 01.08.2022; селата Бъзън, Семерджиево и Ястребово на 02.08.2022; селата Долно Абланово, Хотанца, Николово и Просена на 03.08.2022; гр. Мартен и с. Сандрово на 04.08.2022.
 • извършени бяха проверки за опис на детски площадки за ремонт на територията на гр. Русе;
 • въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Тулча“ от 01.08.2022 г. в участъка от кръстовището с бул. „Цар Освободител“ до жп. надлеза с бул. „Родина“ в посока кв. Дружба;
 • въведена бе временна организация за безопасност на движението (ВОБД) от 27.07.2022 г. на ул. „Св. Димитър Басарбовски“ в участъка от пресичането й с жп моста на км. 7+502 (фирма „Електро метал“) до кръстовището с ул. „Басарбовска“ и на ул. „Стремление“ в кв. „Долапите“ за възстановяване на асфалтови настилки;
 • издадени бяха 150 бр. превозни документи;
 • санкционирани бяха 72 водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе;
 • извършено бе поливане на цветни фигури и рози;
 • монтирани бяха още два модула към колумбарийната стена в ГП „Басарбово“;
 • в Общинския приют за животни бяха настанени 48 бр. кучета. Извършена бе кастрация на 10 кучета и 9 котки.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

 • проведено бе заседание на Комисията по жилищно настаняване на 05.08.2022. във връзка със заявен отказ за закупуване на общински жилища от страна на осем от класираните правоимащи наематели. На същото бе взето решение да бъде предложено на Общински съвет Русе допълване на списъка на жилищата за продажба по чл. 35, ал.2 от Наредба №6 на ОбС Русе със следващите осем класирани по пореден номер и точки наематели.
 • експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в информационен ден, организиран от Областният информационен център – Русе на тема „Споразумение за партньорство“, което определя инвестиционната стратегия на България в областта на политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г. Европейските инвестиции, които са на стойност 11 млрд. евро, ще се реализират в рамките на всичките 5 политически цели на Съюза: по-интелигентна, по-зелена, по-добре свързана, по-социална и приобщаваща Европа и по-близо до гражданите.
 • Община Русе взе участие в семинар, организиран от Министерството на иновациите и растежа, във връзка с Програмата за  подкрепа и развитие на индустриални зони и паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност с цел привличане на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост. Бяха представени възможностите за кандидатстване, както и потенциалните бенефициенти по мярката. По програмата се предвижда безвъзмездно финансиране на оператори на  индустриалните зони паркове за изграждане на довеждаща инфраструктура, а бюджетът и ще е в размер на 214.5 млн. лв.
 • Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ като учредител на Международната асоциация DANUrB, отправиха покана до Община Русе за получаване на международния Знак за качество DANUrB със следните събития, организирани на територията и със съдействието на общината (1 – Международен фестивал „Мартенски музикални дни“; 2) Международен танцов фестивал „Танцуващата река“). Целта на Знака за качество е преоткриването на емблематични събития по поречието на река Дунав и включването им в обща мрежа и общ международен Дунавски бранд. Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ е предложен да получи Знак за качество, категория 4, тъй като е с дългогодишна международна традиция (повече от 60 г.), изгражда облика на град Русе като една от най-привлекателните културни дестинации по поречието на река Дунав; Международен танцов фестивал „Танцуващата река“ е предложен да получи Знак за качество, категория 4, тъй като от 2007 г. популяризира танцовото и балетно изкуство сред деца и младежи от различни общности (България, Румъния и др. държави).

 

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 

 • организирани бяха дейности по подписване на отчети и графици по Механизъм лична помощ и по Асистентска подкрепа в изнесените работни места на гр. Русе и във всички населени места в Община Русе. Подписани са 775 лица, наети като лични асистенти и 259 лица, наети като социални асистенти.
 • изготвени бяха Заповеди за обявяване на конкурси за възлагане предоставянето на социалните услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен центъра за пълнолетни лица с увреждания;
 • изплатени бяха стипендии на ученици от общински училища по програмата за Деца с изявени дарби за 2021, финансирани от ММС;
 • проведена бе работна среща с ръководството на Община Русе, ОП „Обществено трапезария и социални жилища“, представители на МВР и настанени потребители, относно сигнал за нарушаване на обществения ред в социалните жилища. Взето е отношение по случая, като са изготвени и връчени предупредителни протоколи на лицата нарушили Наредбата.
 • одобрено бе кандидатстване по НП ИКТ за използване на електронни дневници в детските градини за учебната 2022/2023 г.;
 • изплатени са средства по допълнителни трансфери по национални програми на МОН;
 • сключени са договори по Програма Спорт 2022;
 • извършена бе подготовка и организация за Европейска седмица на спорта;
 • изготвени бяха писма до ДСП, относно проверка на критериите въз основа на подадените през месец юли заявления от родителите на новородени деца, за изплащане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе по реда на Наредба № 21 – 2 бр.;
 • изготвено бе писмо до областния управител на област Русе, с приложен Общински план за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, приет с Решение на ОбС-Русе;
 • извършена бе проверка по 5 сигнала, подадени от граждани, посетени са адресите и е взето отношение за всеки от тях;
 • проведена бе консултация и оказано съдействие за подаване на документи по Програма Асистирана репродукция;
 • изготвен бе доклад за закупуване на медикаменти и консумативи за детските ясли, здравните кабинети в детските и учебни заведения в Община Русе и за разкритите услуги по Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2– предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в Община Русе“;
 • подготвена и представена беше информационна беседа във връзка със Световна седмица на кърменето от 01.08 до 07.08.2022 г. със съдействието на специалист детски болести;
 • извършено бе консултиране за превенция на заразяване с Хепатит А, Ковид – 19 и превенция на кариеси на детските зъби, хигиена и профилактика в кв. „Селеметя“ и в кв. „Средна кула“;
 • бяха проведени организационни дейности съвместно с РЗИ-Русе за провеждане на безплатна скринингова кампания за тестване на хепатит B и C и провеждане на беседа с жени за повишаване на осведомеността им по отношение ползите от кърменето;
 • участие на деца в занимания по бадминтон в Спортен комплекс „Ялта“ беше организирано и осъществено от ПИЦ-Русе; посещение на децата в Музея на градския бит, в Музея „Баба Тонка“ и в Българска национална телевизия /БНТ/.
 • осъществено бе набиране на информация и актуализиране на събитийната програма в рамките на предстоящото издание на Есенния салон на изкуствата 2022 г. с оглед финализиране на програмата и подготовка на рекламните материали, както и набиране на информация за събитията в рамките на Европейските дни на наследството на тема „Устойчиво наследство“ 2022. Справката е по искане на  Министерство на културата със срок 5 август.
 • организирана бе подготовка на предстоящия Празник на ВМС, планиран за провеждане на 8 август 2022 г;
 • организирана бе подготовка на предстоящото издание на Грийн Рок Фест Русе 2022, планиран за провеждане на 10 и 11 септември 2022 г.;
 • извършена бе логистична подготовка за провеждането на филмовия фестивал „София Филм Фест в Русе“ през м. ноември 2022 г.;
 • подготвени бяха и са изпратени документи във връзка с предложението на Националния туристически клъстер „Българският пътеводител“ Община Русе като организатор на МФ „Мартенски музикални дни“ и Международният танцов фестивал „Танцуващата река“ да се присъедини към първоначалните кандидати от България за получаване на Международния Знак за качество DANUrB.
 • приети бяха финансови и творчески отчети по Програма „Култура“ 2022 г.

 

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

 • приключени са ремонтните дейности на 3-тия етаж в ДСХ „Възраждане“, като са ремонтирани всички 40 стаи. Реновирани са бани и спални помещения, както и санитарният и кухненският офис, изцяло са сменени ВиК и ел. инсталациите. Направена е и ежедневна стая с голяма тераса.
 • продължават ремонтните дейности по двете автобусни спирки и подлеза на бул. „Липник“ при бившия завод „Петър Караминчев“;
 • продължава ремонтът на плочника на Паметника на Моряка, като предстои старите тротоарни плочи да бъдат подменени, както и да се възстановят обрушените стъпала към него;
 • придвижени са процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на СМР за обекти: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен“ и „Благоустрояване на прилежащите пространства около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“, „Люляк“, кв. „Дружба 1“, гр. Русе“;
 • Служители от отдел „Строителен контрол“ извършиха 6 проверки за незаконно строителство по постъпили сигнали и жалби на граждани. Съставен бе един констативен акт за установяване на незаконен строеж, който е в процес на изпращане на заинтересованите лица.
 • през настоящата седмица бяха издадени 5 Разрешения за строеж.

 

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук