Какво свърши общинската администрация за седмица

0
Община Русе обяви

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • координирани са дейностите по доставка на контейнери за текстил в Русе. Очаква се одобрение на договора от Общински съвет – Русе;
 • от днес започва пръскането за комари, а миналата седмица за пръв път се третираха тревните площи срещу кърлежи и бълхи. Изготвени са графици за двата вида пръскания за летния сезон, за косенето на тревните площи в града, за поддържането на обществена хигиена и за сметоизвозването;
 • приключи текущият ремонт на главната улица и др. пътни участъци в с. Николово, възстановени са над 70 нарушения по асфалтовите настилки;
 • общо 85 улични и паркови осветителни тела са отремонтирани на територията на с. Ястребово, с. Семерджиево, с. Басарбово и гр.Русе;
 • продължава изпълнението на текущи ремонтни дейности по пътни участъци в града. През годината по ред ще се ремонтират дупки в различните квартали. Извършен е ремонт на 110 отделни деформации и разрушения на настилките по улици Алеи Възраждане, Воден, Студентска, Тулча, Янтра, Сан Стефано, Шейново, Св. Кирил и Методий, Плевен, Марин Дринов, както и по алеи Ела, Топола, Иглика и др.;
 • продължава изграждането на паркоместа пред блок 4 в кв. Дружба 3 и бл. 12;
 • аварийно са укрепени пропадания на съществуващата настилка пред бл. 51 в кв. „Здравец“, пред бл. 403 в кв. „Чародейка“ и по велоалеята пред зала „ОЗК Арена“;
 • възстановени са части от кабелната мрежа и съоръжения към улично осветление по бул. „България“, път I-5, ул. Шипка, Парк на младежта, бул. Тутракан, бул. Гоце Делчев, ул. Борисова, бул. Скобелев и ул. Троян;
 • със собствена техника на ОП „Паркстрой“ ежедневно се поддържа обществената хигиена по Централен площад, ул.Александровска, Кея, 10 общински спирки, подлези и надлези;
 • пикирани са приблизително 25 000 разсади за летни цветя;
 • подготовка на предложение за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

– Община Русе кандидатства за финансиране на реставрация и ремонт на Доходното здание и получи одобрение. Със средства, предоставени от Министерството на културата, ще бъде реставрирана фасадата на корпуси А, К, Л и ще бъде извършен частичен ремонт на покрива. Това е продължение след ремонта на покрива със средства на общината през м. януари;

– през отчетния период са обявени 3 обществени поръчки, както следва:

 • за проектиране и строителство на скейт площадка;
 • за изграждане на велоалея и тротоари по бул. „Гоце Делчев“ (етап 4);
 • за изграждане на улично осветление от караулката до кръстовището при магазин „Джъмбо“.

– започва почистването на 3 гробници в Парка на възрожденците;

– започнаха дейности по изграждане на улично осветление по ул. „Никола Табаков“ и бул. „Цар Освободител“ 140 до бл. ЦЮР 2;

– Община Русе кандидатства и за финансиране на газификация на боксовата зала, като през тази седмица са подадени допълнително поискани документи.

– подготвени са документи за откриване на строителна площадка и на 15 април ще започнат дейностите по благоустрояване на бл. 131 и бл. 133 в кв. „Здравец‘, ул. „Юндола“;

– след проверка са открити дефекти в новото осветление на една от алеите в Младежкия парк, изградено по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“. Изискано е от изпълнителя да възстанови осветлението в срок от една седмица, съгласно гаранционната му отговорност;

– извършен е оглед на действителното състояние на пътни и тротоарни настилки по ул. „Св. Димитър Басарбовски“ преди стартиране на проекта на ВиК с цел контрол по възстановяването им след приключване на ремонта;

– във връзка с мащабния проект на „ВиК ООД – Русе“ за подмяна на магистрални водопроводи са направени огледи по трасето над бул. „България“ за освобождаване от незаконно изградени постройки преди започване на строително-монтажните работи от изпълнителя на ВиК дружеството;

– в момента се извършва ремонт на офисите на „Местни данъци и такси“ в сградата на Община Русе на ул. „Котовск“ 1;

– изготвен е договор и ще бъдат подменени 2 газови котела в сградата на Младежкия дом на ул. „Райко Даскалов“ в Русе, както и е извършен ремонт разширителен съд на абонатна станция в ЦДГ „Синчец“.

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

– подготовка за организиране на „Графити Фест“;

– проведе се Информационен ден във връзка с процедурата за набиране на проектни предложения по Програма „Култура“ за 2021 г.;

– срещи с представители на културния сектор във връзка с кандидатурата на община Русе по Програма BG08 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ – „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“;

– проведен подбор за здравен медиатор с разглеждане на документи и събеседване с кандидат за длъжността. Наето е едно лице на длъжност „здравен медиатор“, който от 12.04.2021 г. е включен в обучение.

– разработване на проектно предложение по Регионална програма за заетост. Предложени са да бъдат включени 30 лица като общи работници в населените места на Община Русе;

– изготвени писма до кметовете на Община Русе, РЗИ, БЧК и ОД на МВР за предоставяне на заповед за забрана на къпане в р. Дунав;

– извършени са проверки на 557 лица поставени под карантина, от които 35 са хоспитализирани;

– работни срещи във връзка с подготовката на Празника на Русе – 6 май.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

– Община Русе подготви кандидатурата си за конкурса на Уолтопия за изграждане на модерен атракцион. Предлагаме две важни за Русе локации, които отговарят на техническите изисквания на организаторите. Създаването на подобен тип съоръжения отговаря на визията за развитие на туристическия потенциал на града чрез създаване на нов тип пространства за активни занимания;

– директорът на Дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи и началникът на отдел „Международно сътрудничество и проекти“ представиха Русе във форум на 124 общини от България. В онлайн заседанието на комисията по еврофондовете на Националното сдружение на общините бяха обсъдени резултатите и изводите от анализа на изпълнението на общинските европроекти за програмен период 2014-2020 през 2020 г. Дискутираха се проблемите с налаганите на общините финансови корекции по проектите им от програмен период 2014-2020 г. и предложенията на Сдружението като унифициране на нормативната уредба и изготвяне на примерни методики от Агенцията за обществени поръчки за оценка на оферти;

– прием и обработка на данните от публикуваните анкети на граждани за Плана за интегрирано развитие на Община Русе. Към момента мненията си са изпратили повече от 1000 граждани и 58 организации, и са получени 10 проектни идеи. След 15 април ще бъдат публикувани и обобщените резултати;

– поради зачестилите молби на граждани с остри социални или здравословни проблеми за настаняване в резервни общински жилища, както и липсата на свободни такива, е направено предложение до Общински съвет Русе за прехвърляне на общински жилищни имоти от Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд;

– подготвено е предложение към Общинския съвет за предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ на общински поземлен имот с площ 50 706 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ № 6, за различни видове спорт, заедно с две спортни сгради.

 

Изработка на сайтове, СЕО оптимизация, реклами в интернет
зарядни станции за електромобили