Какво свърши общинската адмнистрация на Русе през седмцата? Отчет

0

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

положени са нови асфалтови настилки на двата паркинга, разположени в пространството между бл. „Комаров“ и бл. „Марица“ в кв. Здравец;

– на 18 юли бе въведена постоянната организация на движение по ул. Басарбовска във връзка с приключили ремонтни дейности по ВиК мрежата;

– информиране на гражданите за затварянето на участък от бул. Христо Ботев и за промяна на маршрута на движение на линиите от обществения транспорт във връзка с въвеждането на ВОБД;

– огледи и подготовка на варианти за организацията на движение на тежкотоварните превозни средства по бул. България, бул. Тутракан и гл. път I-2, във връзка с образуването на „опашки“ и задръствания в района на ГКПП „Дунав мост“. Предложенията бяха представени за обсъждане на извънредната сесия на Общинския съвет на 21 юли;

– извършено е третиране срещу комари в гр. Русе, с. Басарбово, с. Николово и Лесопарк „Липник“, кварталите Средна кула, Долапите, ДЗС и Образцов чифлик;

– въведена бе временна организация на движението (ВОБД) по бул. Родина, ул. Чая, ул. Рила и ул. Кирил Старцев, във връзка с реконструкция на ВиК мрежи по уличната мрежа;

– извършени са проверки за замърсявания по време на дейностите по реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Русе на ул. Църковна независимост и ул. Пристанищна;

– извършиха се локални ремонти на единични разрушения на пътните настилки по бул. Мидия Енос, бул. Тутракан, ул. Ангел Кънчев, ул. Доростол, ул. Иван Ведър и ул. ТЕЦ, както и на места по пътната мрежа в кв. Образцов Чифлик;

– извършена е проверка за разхождане на домашни любимци – кучета без повод;

– възстановено е неработещо улично осветление на места по ул. Будапеща, ул. Дондуков Корсаков, ул. Зорница, ул. Кръстец, ул. Мария Луиза, ул. Муткурова, ул. Никола Вапцаров, ул. Петко Д. Петков, ул. Цар Асен, ул. Чавдар войвода, както и по уличната мрежа на гр. Мартен и с. Николово;

– извършиха се ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на участъци в Парка на младежта, околоблоковите пространства до бл. „22“ в кв. Здравец, бл. „Дочо Михайлов“ в кв. Възраждане и бл. „Мургаш“ в кв. Здравец – Север;

– положена е хоризонталната пътна маркировка по бул. Липник, бул. Мидия Енос, бул. Тутракан, пред кръстовищата на бул. Цар Освободител с ул. Ангел Кънчев, ул. Щип и ул. Генерал Паренсов;

– през седмицата в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 11 кучета. Върнати по места са 2 обработени безстопанствени кучета. Осиновени са 3 кучета и е извършена е кастрация на 28 кучета и 5 котки;

– санкционирани са 93-ма водачи на моторни превозни средства за нерегламентирано паркиране на територията на гр. Русе;

– резитба клони в ДГ“Слънце“ и гробищен парк“Чародейка“. Поддръжка на цветни фигури и рози;

– машинно бяха обработени тревните площи в кв.Средна Кула и противопожарните горски ивици в общински гори;

– почистени бяха сметища в м-ст „Айдънка“, на ул. „Кръстец“, при Хаджигенова чешма и в м-ст „Караманлийка“. Направена е уборка на района около Дунав мост.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

– на 21 юли на извънредно заседание на Общински съвет Русе се прие предложението на общинска администрация за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“ включително обслужващи сгради и инфраструктура, който да помогне в тежката ситуация с огромния брой камиони преминаващи на територията на града. Срокът в конкурсните условия е определен на 30 години при начална тръжна цена от 18 000 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на спечелилия участник;

– на 18 юли представители на Община Русе, отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в организираното от Областния информационен център – Русе, събитие по международния проект „По водите на Дунав – Комуникиране на скрития потенциал на региона“, съфинансиран от Европейския съюз. Участниците споделиха в качеството си на граждани своето лично виждане относно нуждата от инвестиции в най- ключовите за развие сфери: здравеопазване, образование, климат и регионално развитие. Инициативата е на унгарската организация European Нouse/Danubiana Network, на която ОИЦ Русе оказва логистична подкрепа;

– на 22 юли 2022 г., представители на Община Русе взеха участие в уебинар под наслов „Нов етап за набиране на кандидатури по проект Еuropean city facility: възможности за финансово подпомагане на общини“, организиран от ОМЕЕ ЕкоЕнергия и Център за енергийна ефективност ЕН ЕФЕКТ. Събитието бе организирано с информационна цел разясняващи насоки по обявявената 4-та покана от European City Facility, една от най-успешните инициативи на ЕС в подкрепа за местните власти, като осигурява помощ в размер на 60,000 евро за разработване на местни инвестиционни концепции;

– експерти в Община Русе участваха на 22 юли в среща в Гюргево, посветена на бъдещата програма Интеррег VIA Румъния-България. Организираното събитие от Областна администрация Русе, Еврорегион „Данубиус“ и Окръжен съвет Гюргево, събра представители на местните власти, културните институти и НПО, за да обсъдят бъдещи проектни идеи. Дискутирани бяха проекти от предишния период, които не са били реализирани, както и нови възможности за сътрудничество. Г-жа Златомира Стефанова и г-н Ивайло Кадишев посочиха предизвикателствата пред изпълнението на новата трансгранична програма. Това са краткият срок, тъй като в момента тече втората година от периода и все още няма окончателно одобрение на документа, и от друга страна – намаленият бюджет. Следващата партньорска среща предстои да се проведе в Русе през есента.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

– зам.-кметът Енчо Енчев проведе работна среща с експерти от общинска администрация, директори на домове за стари хора и ръководители на социални услуги за деца и възрастни на територията на общината, във връзка с нарастващия брой на заразените с COVID-19. Набелязани бяха превантивни мерки;

– служители от отдел „Социални дейности” участваха в организирано обучение от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в гр. Плевен на тема: „Закона за социалните услуги и нови моменти в нормативната база“;

– изплатени бяха стипендии на ученици от общински училища по Програмата за деца с изваяни дарби за 2021, финансирани от МОН и Министерството на културата;

– проведено бе двудневно обучение с директорите на детски ясли на тема „Работа с деца със специални нужди и подходи в работата с родителите в подкрепа на детското развитие”;

– извършени бяха 3 проверки по подадени сигнали за лица в риск и със здравословни проблеми. Оказано им бе съдействие;

– изготвени бяха доклад и договор за абонаментно сервизно обслужване на асансьор по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните хора и хората с увреждания“ етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства“ и Център за грижа за лица с различни форми на деменция“;

– подготвен бе разширен анализ на проекта на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе;

– награден бе Преслав Георгиев за завоювано трето място на Европейското първенство по кану-каяк в Белград;

– проведено бе приятелско състезание по фидер риболов на изкуственото езеро с лилиите в Лесопарк „Липник“;

– проведени бяха информационни срещи с представителите на общността в кварталите „Селеметя“ и „Средна кула“ от здравните медиатори. Консултирани бяха 60 лица за превенция на сърдечно – съдови заболявания, засягащи сърцето и кръвоносните съдове, за диабет и за полово предавани инфекции. 9 семейства бяха консултирани за ваксината срещу морбили, рубеола и паротит. Консултирани бяха 11 бременни жени за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. С 6 деца бяха проведени разговори с цел поддържане на устната хигиена и превенция на заразяване с Хепатит А;

– подготовка на Благотворителния концерт на русенски състави и изпълнители пред Доходното здание на 25 юли от 18 ч.;

– eксперти от отдел „Здравни дейности“ раздаваха безплатна минерална вода пред Съдебната палата, измерваха кръвното налягане на нуждаещи се граждани за предотвратяване на спешни медицински състояния и консултираха за превенция на здравословни проблеми при високи температури. Инициативата на Община Русе продължава до 27 юли в часовете между 11 и 15 ч.;

– извършена бе логистична подготовка за предстоящото издание на Грийн Рок Фест – Русе 2022, планиран за провеждане на 10 и 11 септември;

– технически бяха подкрепени лица с увреждания при подготовката за подаване на проектни предложения по обявената от Министерството на труда и социалната политика процедура за набиране на проектни предложения по Компонент 1 (К1) „Достъпна жилищна среда” от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НП).

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

– започнаха строително-монтажните дейности в ДГ „Райна Княгиня“, гр. Мартен, които включват доставка и монтаж на отоплителен котел и всички свързани с това разходи;

– служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 10 проверки за незаконно строителство по постъпили сигнали и жалби на граждани. В резултат е съставен един констативен акт за установяване на незаконен строеж и е издадена една заповед за премахване на незаконен строеж, които са в процес на изпращане на заинтересованите лица;

– издадени бяха общо 13 Разрешения за строеж.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук