Какво свърши през седмицата общинската администрация в Русе?

0
Новоизбраните кмет и общински съветници на Русе

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

– извършена е доставка и монтаж на автоматична измервателна станция за органични замърсители във въздуха, намираща се в Основно помощно училище „Д-р Петър Берон“;

– приети са още 2 бр. електробуси;

– извърши се шесто по ред пръскане срещу комари по брега на Дунав и то за сметка на фирмата изпълнител;

– продължава работата на вътрешни строителни групи в ДГ „Радост“ и сградата на общинското радио;

извършени са ремонти на локални разрушения на съществуващата асфалтова настилка по бул. „Съединение“, бул. „Цар Освободител“, ул. „6-ти Септември“, ул. „Зорница“, бул. „Гоце Делчев“, ул.“Киев“, пътя към с. Николово, пътя към с. Ново Село;

– отводнен е пътят под ЖП моста на ул. „Св. Димитър Басарбовски“;

– ремонтирани са дъждоприемни и ревизионни шахти по ул. „Пирот“, ул. „Чипровци“, бл. „Ахелой“, бл. „Енергетик“, бл. „Д. Полянов“ и в с. Николово;

– отстранени са опасни пропадания на уличната настилка срещу блок „Вела Благоева“;

– подготвени са за асфалтиране участъци с нарушено асфалтово покритие по ул. „19-ти февруари“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Борисова“, бл. „Росица“;

– подменен е захранващ кабел и е монтирано ново осветление в Лесопарк „Липник“, ул. „Александровска“, Приют за безстопанствени животни. Продължава работата по сигнали на граждани за отстраняване на аварии по уличното осветление в гр. Русе и гр. Мартен;

– положена е хоризонталната пътна маркировка с боя „пластик“ по ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Липник“, ул. „Николаевска“ и пред учебни заведения;

продължава миенето на улици: ул. „Плиска“, бул. „Съединение“, ул. „Доростол“, ул. „Независимост“, бул. „Тутракан“, ул. „Никола Петков“, ул. „Тулча“, ул. „Даме Груев“, ул. „Никола Вапцаров“, бул. „Васил Левски“, бул. „Гоце Делчев“;

– окосени са тревни площи в гробищен парк „Чародейка“ в сътрудничество с ОП „Паркстрой“. Окосени са сервитути на общински пътища (двете посоки) град Мартен-село Сандрово, кв. Средна кула – м-н Джъмбо и зелените площи на бул. „България“;

– изрязани са клони на улични дървета на територията на село Червена вода и Ново село;

– подписан е договор за производство на модули за стена за урни в гробищен парк „Басарбово“.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

 

– през отчетния период започна изпълнението на вътрешен ремонт в ДГ „Иглика“ и приключи ремонтът на ДГ „Звездица“. Извършено е преустройство и освежаване на помещенията, където се подготвя храната за децата. Изпълнена е фаянсова облицовка по стените, подменени са шкафове и ВиК инсталацията;

– приключиха дейностите на обект: „Надграждане на съществуваща газова инсталация с газов котел и бойлер“ в сградата на Детска ясла №12;

– обновена е детска площадка в гр. Мартен;

– служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 12 проверки след сигнали от граждани;

– издадени са общо 10 Разрешения за строеж и са одобрени 6 подробни устройствени планове.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

–  проведе се комисия по настаняване към ОП „Общински имоти“, в която бяха разгледани и молбите за картотекиране на нуждаещи се граждани за второто тримесечие. Всички граждани , които желаят да бъдат картотекирани в списък за настаняване за 2022 година имат срок да подадат молбите си в Общинското предприятие до средата на месец декември;

– изготвен и подписан е договор с „Общински транспорт Русе“ ЕАД, за отпускане на паричен заем в размер на 540 000 лв. за закупуване на 12 тролея съгласно Решение №552 от 15.07.2021 г., на Общински съвет – Русе;

– проведена бе среща с представители на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД във връзка с инициатива на кмета на Общината за обсъждане на вариантите за бъдещо стопанисване на Музей на Транспорта;

– Община Русе получи приветствено писмо от гр. Измаил (Украйна), с което тяхната администрация потвърждава желанието си да си сътрудничат активно с гр. Русе. Изразена е и готовност от тяхна страна да се сключи договор за побратимяване, като въпрос от такова естество може да бъде разгледан при тях през м. октомври;

– инспекторите по „Защита на потребителите“ извършиха редица проверки на места за настаняване, като не са установени нарушения. Започнати са проверки и на обекти в кв. „Долапите“ и „Средна кула“;

– Община Русе получи поздравително писмо с брошура от администрацията на гр. Симферопол (Автономна република Крим ), по повод техния празник на 06.06.2021 г. Приветствието е в отговор на писмата с картички, които Община Русе изпрати по повод 6-ти май (празника на гр. Русе) до всички свои побратимени градове.

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • завърши изграждането на два центъра за социални услуги – за лица с психични разстройства и за лица с деменция. По същия проект се проведе и заключителна пресконференция;
 • организира се мобилен пункт за раздаване на вода и оказване на медицинска помощ заради високите температури;
 • подготовка на тържественото отбелязване на 142 години от създаването на Военноморските сили на Република България на 3 август;
 • съдействие по организацията на церемония по повод 153 години от гибелта на Стефан Караджа, организирана от Национално дружество Традиция – Клон Русе;
 • съдействие за провеждането на Национално турнир „Триатлон – Спринт“ в Лесопарк „Липник“;
 • проведени два конкурса за избор на доставчик за предоставяне на социалните услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства;
 • прием и обработка на проектни отчети по Програма „Култура“;
 • изготвяне на справки и писма до отговорни институции, необходими за стартиране дейности по изготвяне на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе (2021-2025);
 • изготвяне и съгласуване на договор на Спортен клуб „Настроение“ за спортно събитие, което ще бъде организирано от тях през месец септември;
 • разпределение на необходимите средства за СИП „Русезнание“ и „Религия“ за учебната 2020/2021 г. до отдел „Бюджет“;
 • подготовка на 60. Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“, който ще се проведе през септември 2021 г. – комуникация с артисти-участници, изготвяне на договори, подготовка на новия уебсайт на МФ „ММД“, предпечатна подготовка на рекламните печатни материали.

 

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили