Канят отличниците от филиала на РУ във Видин на работа в областната администрация

0
97
от филиала на

Дипломираните отличници от филиала на Русенския университет във Видин ще бъдат поканени на работа в Общинската администрация.

Това е съобщил на заседание на Общинския съвет кметът на Видин доктор Цветан Ценков. Идеята е обсъдена с административния ръководител на филиала на Русенския университет във Видин – Момчил Станков. По думите на д-р Ценков, това ще бъде и част от новата политика на общинската администрация, на работа да бъдат назначавани млади хора.

Тази година предстои завършването на първия випуск бакалаври във филиала на Русенския университет, съобщи Момчил Станков. Предстои дипломирането на 127 студенти, които трябва да защитят дипломните си работи.

„Идеята, която обсъдихме с доктор Ценков, е отличниците да получат място в общинската администрация. Най-много са завършващите във Видин тази година по специалността “Технология и управление на транспорта” – 30 човека, останалите се обучават в специалностите “Компютърни технологии”, “Индустриален мениджмънд”, “Земеделска техника и технология” и др.“, е казал още Станков.