Канят производители на мебели в търговска мисия за Грузия и Армения

0
915

Тя ще се проведе в периода 25-30 октомври 2015 г. в рамките на Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.

Агенцията поема разходите на един представител от предприятие за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване и разходи за вътрешен транспорт (когато е необходимо). Кандидатстването за участие в организирани от агенцията търговски мисии се извършва чрез подаване на следните документи:

  • Заявка/договор за участие в 2 оригинала;
  • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна;
  • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници;
  • Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието;
  • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца)

Набирането на кандидати е до 17:30 часа на 24 юли 2015 г.