„Капш Трафик Солюшънс“ ще изгражда тол системата

0
43
От 15 май започва тестване на тол системата

Консорциум „Капш Трафик Солюшънс“ е определен за изпълнител на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.

Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Консорциумът с участници “Капш Телематик Технолоджис България” ЕАД, “Капш Телематик Сървисиз”, Полша, “Капш Трафикком”, Италия и “Капш Трафик Транспортейшън”, Испания, даде най-ниска цена за изграждането на системата – 149,997 млн. лева без ДДС, т.е. почти 180 млн. лева с ДДС.

Системата ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка).

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов подписа решението за класиране на участниците в процедурата и определянето на изпълнител на обществената поръчка.

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта“, е следното:

КОНСОРЦИУМ „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ – с комплексна оценка 100 точки;

КОНСОРЦИУМ „ТОЛ БЪЛГАРИЯ“ – с комплексна оценка 74,27 точки.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител. След успешното й внедряване инвестицията следва да се възвърне чрез събраните приходи.