Кметът до екоминистъра: Русе е против проекти, свързани с отделяне на вредни емисии

0

Обществеността в Русе е негативно настроена към реализацията на проекти, свързани с потенциално отделяне на вредни емисии и въздействия върху компонентите на околната среда и застрашаващи здравето на хората.

Това се казва в становище на кмета на Община Русе Пенчо Милков до Министерството на околната среда и водите относно преработената и допълнена информация по доклад за оценка въздействието върху околната среда за проекта, свързан с изграждането на инсинератор за болнични отпадъци на територията на община Гюргево.

подчертава, че независимо от извършената корекция по изготвения ДОВОС за проекта, по същество не се променят видът и характерът на планираната дейност по инвестиционното предложение, респективно не се ограничава и/или минимизира рискът от отделяне на емисии в атмосферния въздух в трансграничен контекст.

Обръща се внимание и на факта, че е от съществено значение да се извърши наблюдение на евентуално трансгранично въздействие на всеки етап от реализацията на проекта – от строителството до изпълнението на дейността, включително и законосъобразната експлоатация на инсталацията в съответствие техническите й параметри и предвижданията на инвестиционното предложение.

Пълния текст на писмото можете да видите тук.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили
Посъди дърво-остави следа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук