Кога, как и защо трябва да сменим водомера си, в София?

0
1778
Кога, как и защо трябва да сменим водомера си

Отчитането на консумираната чиста питейна вода се извършва с помощта на водомер. Това е измервателен уред, който е много добре познат на всяко домакинство, тъй като реално във всеки дом има такъв. Отчитането на количеството вода, което сме изразходвали през предходния месец се извършва от инкасатори – служители, които посещават дома ни и записват показанията, които показва водомера ни. Често обаче се случва така, че при проверката инкасатора препоръчва подмяна на водомера. Всъщност това се налага при по-стари измервателни уреди, които всъщност не само, че вече са морално остарели, но е твърде възможно и да не отчитат коректно консумираната вода. Има и фирмена политика на ВиК дружествата според която има изискване на всеки десет годни да се извършва смяна на водомера. При условие, че абоната не спази това условие то служебно се начисляват по-високи количества вода от тези, които са реално консумирани. Не бива да се изненадвате от тези клаузи, тъй като те присъстват в договора Ви с дружеството са конкретно регламентирани всички правила за смяна на водомери. Така че независимо от това, че водомера ви работи изрядно то имайте предвид, че след като минат десет години експлоатация то имате задължение да го смените с нов. И ето, че тук възникват и редица въпроси, които са свързани с демонтажа на стария и поставянето на новия измервателен уред.

Съобразно общите условия на ВиК дружествата се предвижда извършването на смяна на водомерите от оторизирани и лицензирани ВиК фирми. Това е едно много голямо удобство за домакинствата, защото реално с наемането на фирмата си спестяват разхождане до централния офис на дружеството и документалното оформяне на целия процес по подмяна на водомера. С оглед да се избере най-ефективното решение за домакинството се дава възможност за избор на водомер, който може да бъде и с дистанционно отчитане. С такъв водомер няма да се налага винаги да сте у дома, когато минава инкасатор за да направи коректно отчитане на показанията за разходваната вода. Разбира се, всеки сам прави преценка какъв водомер може да си позволи. По принцип лицензираните фирми, които предлагат такава услуга използват водомери, които отговарят на критериите и извикванията на оператора доставчик на вода до дома Ви. Така, че можете да изберете такъв водомер, който реално можете да си позволите.

Обикновено новия водомер се монтира на мястото на стария. За целта преди да се предприеме свалянето и демонтажа се прави протокол. В него се описват данни, които съдържат информация за абоната, адрес както и последните показания, които са отчетени на водомера. Този протокол се предава във ВиК дружеството и се съхранява към досието на всеки абонат като доказателство, че той е извършил подмяна на водомера си съобразно предписанията и договорените условия с доставчика. И така след като лицензираната фирма  свали стария водомер се пристъпва към монтирането на новия. Както казахме той се поставя на позицията, на която е бил предходния. Цялата манипулация може да отнеме не повече от 30 минути като това зависи от опитността на водопроводчика, който извършва услугата. След като се направи тест на системата и се установи, че новия водомер работи изправно то се пристъпва към неговото пломбиране. Поставянето на пломба е една много важна чост от смяната на водомера. Тя гарантира, че извършената подмяна е направена от лицензирана фирма, която има сключен договор с ВиК дружеството да го представлява при подобни манипулации. Имайте предвид, че пломбите са собственост на самия оператор доставчик на водата и те се предават но компаниите, които притежават лиценз само и единствено чрез приемо –предавателни протоколи. Така има отчетност и няма вероятност някоя от пломбите да изчезне. След като се постави пломбата на новия водомер отново се подготвя документ, в който се описва номера на пломбата. Този документ има тежест на узаконяване на смяната на Вашия водомер и всъщност с това приключват вашите ангажименти. Обикновено подмяната на водомера е в размер на 40-50 лева като това зависи изцяло от типа на водомера, който се поставя. И всъщност само срещу тази символична такса можете да получите демонтаж на стария и поставяне на нов водомер, който следващите десетина години ще ви служи безотказно.

Предимствата да ползвате фирма за смяна на водомери определено не са малко и именно факта, че ще спестите доста време и средства, тъй като всички действия и ангажименти по узаконяването на новия ви водомер ще бъдат поети от лицензираната водопроводна фирма.

Всяко домакинство обаче има ангажимент да поддържа измервателния уред в изправно състояние. Така че дори при най-малък проблем и съмнения за неправилно отчитане на разходваната вода задължително информирайте виК дружеството. Може да се получи предписание да се свържете с конкретна фирма, която прави анализ и проверка на водомерите, като по този начин се извършва ремонт или смяна на водомера. Не е разрешено стопаните на жилището да сменят нерегламентирано своя водомер. Той задължително трябва да притежава маркировка, която да показва, че водомера е лицензиран и узаконен от дружеството. Само така можете да ползвате законосъобразно услугата водоснабдяване. При евентуална авария, при която не може да се чака лицензирана фирма за смяна на водомера е задължително да пазите старата пломба, която се предава във ВиК дружеството срещу съответния протокол.

Като ползвател на узаконен водомер задължение на домакинствата е да осигуряват периодичен достъп до измервателния уред с цел установяване на показания и провеждане на проверка относно правилната работа и експлоатация на измервателния уред. Като ползвател имате право ако установите, че сметките ви за вода са по-високи от обичайното да поискате независима проверка, която да установи дали действително има някаква авария или самия водомер не отчита коректно. Проверките на водомерите се извършват Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като самата услуга е за сметка на абоната.

Смяната на водомера е добре да бъде извършвана съгласно регламентираните срокове. Така абонатите и ВиК дружеството могат да бъдат спокойни за своите коректни договорни отношения. Периодичния контрол и оценката на лицензираната фирма, която е оторизирана да извършва смяна на водомерите са част от услугите, които не бива да подценяваме. При повреда или нужда от смяна на морално остарял водомер се доверете на опитна фирма, която е лицензирана от ползваното от Вас ВиК дружество.

Платена публикация