Кои маски са подходящи за употреба?

0
570

Маските, покриващи носа и устата – т.нар. полумаски, които са подходящи за употреба, трябва да имат маркировка СЕ, инструкции за употреба на български език, европейски образец на декларация за съответствие, което значи да са преминали всички процедури на изпитване.

Това уточняват от агенцията по метрология, която е компетентният орган за личните предпазни средства. Според ЕК тези продукти са животоспасяващи, те трябва да покриват лицето от носа до под брадичката и могат да бъдат за еднократна или многократна употреба.

В това число попада последната маска на горната снимка. Тя е от тип FFP – със или без клапа, които филтрират 50 (FFP1), 92 (FFP2) или 98% (FFP3) от външния въздух. Няма как пречистването да е 100%, тъй като дори при плътно поставяне на полумаската, винаги може да се “подсмуче” външен въздух. Но според СЗО те са подходящи за предпазване от коронавирус.

Европейският хармонизиращ стандарт за тези продукти е EN 149, който трябва да е отбелязан на маската, както и годината на производство и срокът на годност.

В инструкцията производителят е задължен да информира ползвателя относно препоръките за начина на коректно поставяне и употреба на полумаската – на съхранението й, на почистването й (в случай, че се предвижда). Трябва да е отбелязан срокът на годност за употреба, както и редица други важни за потребителя неща.