Кои са датите за кандидатстване в 5-и, 8-и и 11-и клас?

0

За 5-и клас

До 3 май гимназиите с профили „Математически“ или „Природни науки“ трябва да оповестят броя на паралелките и местата, на които ще приемат ученици в 5-и клас за учебната 2022 – 2023 година.

От 1 до 5 юли се подават заявления за кандидатстване.

Това предвижда проект на заповед за организация на дейностите по държавния план-прием, публикуван за обществено обсъждане. Класирането ще се прави въз основа на резултатите от националното външно оценяване по математика и оценки от удостоверението за завършен начален етап. По преценка на приемащото училище ще се включват също резултатите от областен кръг на олимпиадата по математика и от едно или от две състезания от календара на Министерството на образованието и науката в областта на математиката или природните науки.

На 7 юли ще бъдат обявени резултатите от класирането.

До 17.30 часа на 14 юли 2022 г. ще приключи записването.

 

За 8-и клас

Между 5 и 7 юли – подаване на документи като се посочат желаните училища и паралелки.

До 12 юли – ще бъде обявено първото класиране.

До 13 юли е записването

До 20 юли е второто класиране

На 29 юли е третото класиране.

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование в общия случай се формира въз основа на броя точки от НВО по български език и литература и по математика и оценките по два предмета от свидетелството за основно образование, определени от приемащото училище. За обучение в профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ и в специалности от професиите от област на образование „Изкуства“ в бала се включват и точките от изпитите за проверка на способностите.

От 26 до 27 май учениците подават заявление за полагане на изпити за проверка на способностите чрез директора на училището, в което се обучават.

От 3 до 21 май подават заявления децата с хронични заболявания пред специална комисия, която ги насочва към профили и специалности, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

 

За 11-и клас

До 27 юни 2022 училищата, които ще приемат ученици от обединените училища трябва да обявят графика и условията за кандидатстване. В тези училища десетокласниците могат да продължат образованието си в профилирани и в професионални паралелки. Приемането на учениците се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване в 10-и клас по български език и литература и по математика и оценките от два предмета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап. В профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ и в специалности от професиите от област „Изкуства“ се влиза с резултатите от НВО и от изпит за проверка на способностите, който се организира от училището.

Датите за тези изпити трябва да бъдат обявени най-късно три дни преди тяхното провеждане

Изработка на сайтове, СЕО оптимизация, реклами в интернет
зарядни станции за електромобили