Колко общински съветници ще избираме в Русе?

0

Най-вероятно на предстоящите на 29 октомври местни избори русенци ще изберат, както и досега, 51 общински съветници.

При публикуване на данните от преброяването през 2021 г. местни медии прогнозираха, че заради демографския срив в региона е твърде вероятно броят на старейшините ще бъде редуциран с 10 – т.е. ще избираме 41 общински съветници. Основание за това беше, че по данни от преброяването населението на общината е 145 582 души и тя „изпада“ в по-долната група. Според разпоредбите на глава Трета, чл. 19 т.9 (3) обаче,  „Отнасянето на общините към съответните групи по ал. 1 се извършва в съответствие с броя на населението в тях, въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации.

Според данните на ГРАО към 15 юли т.г., с които най-вероятно ще работи ЦИК, по постоянен адрес в общината се водят 175 525, а по настоящ адрес –  161 005 души. Така че, най-вероятно броят на общинските съветници ще остане непроменен – 51. Все пак, последната дума е на Централната избирателна комисия. Очаква се тя да оповести данните в началото на следващия месец.

 

 

 

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук