Командироваха двама съдии в Административния съд в Русе

0
323
Новият кмет на Ветово

Двама съдии от Районен съд – Русе са командировани в Административния съд в града, съобщиха от там.

Със заповед на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков от 27.12.2018 г., на незаета щатна бройка „съдия“ е командирована съдия Елица Димитрова, а от 02.01.2019 г. до завръщането на магистрат, ползващ дългосрочен отпуск – съдия Ивайло Йосифов.

Решението е взето след проведен анализ на натовареността на административните съдии за първото полугодие на 2018 г. и установената от това служебна необходимост от командироването на магистрати в Административен съд – Русе.

Съдия Елица Димитрова

Съдия Елица Димитрова има над 20 г. юридически стаж, а в Районен съд – Русе е била професионално ангажирана с наказателни и административнонаказателни дела. През 2016 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Съдия Ивайло Йосифов

Съдия Ивайло Йосифов има над 12 години юридически стаж, притежава образователно-научна степен „доктор“ по гражданско и семейно право, бил е стажант в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, специализирал е в САЩ, Франция и Италия. През 2018 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС е повишен в ранг „съдия в АС“.

Магистратите са участвали в специализирани обучения, дискусии и семинари, свързани със съдебната практика в областта на административното, гражданското и наказателното право и процес.