Компютърен томограф за 1 млн. лева пристигна в Онкодиспансера

0
2043

Апаратурата, която тежи близо три тона, бе доставена днес от Германия по проект по оперативна програма “Регионално развитие” на обща стойност около 6,5 млн. лева. С новата модерна апаратура ще могат да се лекуват два пъти повече болни – около 1000 души годишно, а Комплексният онкологичен център ще се превърне в един от най-модерните в страната.  Прогнозите са лечението на пациентите с новата апаратура да започне в края на следващия месец.

tomograf_kojuharov65Според д-р Камен Кожухаров – управител на Комплексен онкологичен център-Русе, компютърният томограф служи за планиране локализацията на туморния процес в тялото на пациента. Информацията от него ще се предава на линейния ускорител, който да планира лъчелечението.

В началото на октомври миналата година в онкодиспансера пристигна и модерен мултимодален дигитален линеен ускорител от много висок клас за 4 млн. лева, който вече е монтиран. Очаква се Агенцията по ядрено регулиране да извърши замервания и да даде лиценз.

По проекта вече е извършен и ремонт на сградата, като предстои да бъде доставена дозиметричната апаратура и рентген. В онкото се водят на отчет 18 700 пациенти със злокачествени заболявания. Жените най-често боледуват от рак на гърдата, а мъжете – от рак на белия дроб. Ракът на кожата също е един от често срещаните проблеми, каза още д-р Кожухаров.