Конкурс за есе на социално значима тема

0
Конкурс за есе на социално значима тема

Конкурс за есе на социално значима тема организират професионално направление „Социални дейности“ и Клубът на социалния работник в Русенския университет.

Конкурсът е посветен на Световния ден на социалната работа, който тази година ще се отбележи на 19 март. Темата е насърчаване на значението на човешките взаимоотношения.

Конкурсът е предназначен за няколко категории участници:

  • Ученици от средните училища (ХІ и ХІІ клас) в областите Русе, Разград, Силистра,

Търговище и в други области в страната.

  • Студенти от специалности в професионално направление „Социални дейности“ в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от Русенски университет и от университетите в страната.
  • Студенти по социална работа в чуждестранни университети, които са партньори на

Русенски университет чрез професионално направление „Социални дейности“.

  • Социални работници от социални услуги в община Русе и в други общини и от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в областите Русе, Разград, Силистра, Търговище и в други области в страната.

Темите са:

  • Човешките взаимоотношения в съвременното общество – насърчаване на значението и развитието им
  • Социалната отговорност в съвременното общество
  • Професията „социален работник“ – настояще, предизвикателства и перспективи на развитие през ХХІ век
  • Благотворителността – ценности и значение в съвременното общество
  • Доброволчеството – ценности и социална активност и отговорност

Краен срок за изпращане на материалите: 17,30 часа на 15.03.2019 година.

Повече подробности за регламента на конкурса можете да видите ТУК