Конкурс за ученически проекти „Младежи с екомисия“

0

Конкурс за ученически проекти „Младежи с екомисия“ започва в Русе, съобщават организаторите от Фондация „Русе – град на свободния дух“ и локомотивният завод на Русе „Експрес Сервиз“.

Идеята е да провокира мисленето на младите хора в посока опазване на околната среда, като ги стимулира да открият реални и практични решения, които биха могли да допринесат за подобряване на условията и средата, в които живеем.

В инициативата могат да участват ученици от 7 до 12 клас от Община Русе. Те трябва да предложат своята иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще. Младежите могат да изберат дали да участват в екип (от двама до петима души) или индивидуално. И при двата формата за участие учениците трябва да представят свое оригинално проектно предложение по посочената тема, което имат желание да реализират на практика.

Всеки екип/индивидуален участник трябва да подготви 3-минутно видео, което включва:

  • кратко представяне на екипа/себе си и проекта;
  • кратко описание на проблема, който проектът цели да разреши;
  • описание на очакваните резултати; описание на прякото и непряко въздействие върху околната среда и обществото.

Необходимо е да бъде представено и кратко предложение за разработване на идеята под формата на проект. Проектното предложение трябва да съдържа име на проекта, имена на участниците/ка в екипа, план за изпълнение, ясни цели, общо финансово планиране (как ще бъдат разпределени средствата, за какво ще бъде похарчен наградният фонд), план за устойчивост на проекта (как проектът ще продължи да се развива и след предоставеното финансиране).

Екипите/участниците могат да изберат различни подходи към поставената задача (например научни експерименти, бизнес разработки и други).

Регистрацията за участие и изпращането на проектите ще става на адрес rusefreespiritcity@gmail.com. Крайният срок за приемане на проектните предложения и видеата е 30 октомври 2021 г.

Ще бъдат присъдени съответно първа, втора и трета награда:

1 място – по 150 лв. на участник

2 място – по 100 лв. на участник

3 място – по 50 лв. на участник

Класираният на първо място екип/участник ще получи до 5000 лв., за да реализира проектното си предложение на практика. За бюджетирането на парите ще се изготви финансов план с помощта на ментори от екипа на журито.

Победителите в конкурса ще бъдат избрани от експертно жури, в състава на което ще влязат представители на Община Русе, Фондация „Русе – град на свободния дух“ и локомотивния завод „Експрес Сервиз“. Финалистът ще получи възможност за менторство по време на изпълнението на проекта си, както и възможност за използване на материалната база и логистична подкрепа от локомотивния завод.

Оценяването на проектите ще се осъществи на два етапа – предварителна селекция и финално класиране. Предвижда се реализираният проект на победителя да бъде представен официално на 22 април 2022 г. – Международният ден на земята.

Повече информация за регламента на конкурса  можете да намерите на http://free-spirit-city.eu/