КС реши: Редови прокурор може да разследва главния

0
174
Конституционният съд е обявил

Всеки редови прокурор може да разследва главния, а докато той извършва проверка или разследване, главният прокурор не може да упражнява контрол върху него.

Това става ясно от тълкувателното решение на Конституционния съд, гласувано с пълно единодушие днес. Решението е по искане на Министерския съвет инициирано от правосъдния министър Данаил Кирилов. С него се искаше конституционните съдии да дадат тълкувание на член 126, алинея 2 от Конституцията. Конкретният въпрос беше дали в надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, се включват случаите, когато прокурор извършва проверки и разследвания по сигнали срещу главния прокурор.

Тълкувателно решение гласи:

„Надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по смисъла на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор.“

Мотивите на решението ще бъдат обявени допълнително.

Тълкуването на КС дава възможност на всеки прокурор да проверява и разследва сигнали срещу главния прокурор, но това е на практика изключено, тъй като в централизираната система на прокуратурата остават да действат огромни формални и неформални правомощия на главния прокурор, от които зависи професионалната кариера на всеки прокурор.