Липа, цер, бряст и ясен заменят акациите в ПП „Русенски Лом“

0
1764

Това съобщиха от Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом“. Подмяната е част от проект за опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони, сред които е и ПП „Русенски Лом“.

За две години са обработени общо 308 декара площи  край скалните църкви в Иваново и в Щръклевското землище, информира изпълнителният директор Цонка Христова. Въпреки че акацията е изключително упорито растение, което много лесно се размножава, лесовъдите на природен парк Русенски Лом са успели да я подменят с местни видове – липа, цер, бряст и ясен. От средата на годината грижата за новозасадените дръвчета ще бъде поета от  Държавната дивечовъдна станция „Дунав“.