Махат частните превозвачи от обществения транспорт на Русе?

0
Автобусите до Басарбово

Частните превозвачи да бъдат елиминирани а общественият транспорт в Русе да бъде поет изцяло от общинското предприятие „Общински транспорт Русе”.

Докладна с такова съдържание е внесъл в Общинския съвет кметът на общината Пенчо Милков.

Според градоначалника, създаването на своеобразния общински монопол ще доведе до прекратявана на конкуренцията между превозвачите и т.нар. война за пътници, породена от намаления брой пътувания и големия процент на препокриване на маршрутите. Сред мотивите на Милков е и че така общинското предприятие ще се превърне в един от крупните работодатели – „разрастването на общинското дружество „ще доведе до значително завишаване на персонала, с който извършва обслужването, с което ще се създадат възможности на досега работещите в бранша да продължат да изпълняват този вид дейност, пише в докладната.

Предвижда се нова транспортна схема за обслужване на населението, на която се предвиждат маршрути с намален до минимум процент на препокриване. Така, според него, др.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили