Масирани проверки за касови бележки през лятото

0
Данъчните минават на смени

Вместо обичайните 5 екипа за оперативни проверки през годината, това лято в действие са 31 двойки данъчни служители. През юли те са извършили 429 проверки в търговски обекти на територията на Русенска област в работно и в извънработно време и през почивните дни. Основната цел на проверяващите е дали за всяка извършена покупка в търговските обекти се издава фискален бон и се отчитат реалните обороти, дали работещите в тях лица по трудови и извънтрудови правоотношения имат договори,  дали е достигнат оборот за регистрация по ЗДДС от нерегистрирани по този закон лица и др. Под пряко наблюдение са поставени селектирани  рискови обекти, както и обекти, за които постъпват сигнали за неиздаване на фискални бонове и неспазване на данъчното и осигурителното законодателство. На дистанционен електронен контрол  за отчитането на касовите апарати са подложени  търговски обекти, които вече са нарушили закона.

Русенските приходните инспектори са съставили 12 акта за установяване на административни нарушения на Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти – 4 за неиздаване на фискални бонове и 8 за разминаване на касовата наличност с фиксираното в касовия апарат. Глобата за неиздаване на фискален бон за физическите лица е в размер от 100 до 500 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци от 500 до 2000 лв. Неизпълнението на задължението за съхранение на касова бележка до напускане на обекта от клиент се наказва с глоба в размер 5 лв. За юридически лица, укриващи обороти, може да се стигне и до запечатване на търговския обект. Резултатите от кампанията показват значителен ръст на отчетените обороти не само в проверените обекти, но и в съседните.

Сигнали за данъчни нарушения се подават на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

 

зарядни станции за електромобили