Международна експедиция проследява състоянието на р. Дунав

0
1805

Основната цел на инициативата е да се направи проследяване от извора на реката до нейното устие. Проучването е започнало на 13 август и ще продължи до 26 септември. Между 13 и 20 септември експедицията ще премине и през българския участък на Дунава.

Организатор на експедицията е Международната комисия за опазване на р. Дунав – International commission for the Protection of the Danube River – ICPDR, на която България е пълноправен член от създаването и през 1999 г. В изследването участват учени и експерти от всички 14 държави от Дунавския регион в т. ч. химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария, Хърватия и пр.

Тази година се реализира трето проучване на р. Дунав като първото е било през 2001 г., а второто – през 2007 г. прогнозите са двата кораба на експедицията да изминат общо 2 375 км., преминавайки през територията на 10 държави.