Мирослав Славчев: 77 почетни граждани на Русе, 7 – на Париж!

0
62
Мирослав Славчев

За промяна на реда и начините за удостояване със званието „Почетен гражданин на Русе“ апелира общинският съветник от „Атака“ Мирослав Славчев.

Като причина той посочи лавинообразното, по думите му, нарастване на предложенията за удостояване с най-високото местно отличие. „Имаше прецеденти, при които удостоявахме със званието известни хора поради единствената причина, че са се родили в Русе, но не са направили нищо за града”, аргументира се Славчев.

Той допълни, че от 1965 г., когато е въведено отличието, до момента в Русе има записани в регистъра 77 почетни русенци. Затова си направил труда, да провери какво е положението в други европейски градове.

„Виена има 71 почетни граждани, но регистърът се води от 1797 година. Париж е със седем почетни граждани, Манчестър – с един, а Варшава има 71 – от 1918 г. до 2000 г., след което званието не е присъждано“, каза Славчев. Затова , според него, Общинският съвет трябва да прецизира случаите, при което отличието се присъжда.

Славчев уточни, че с това си изказване няма предвид последното решение на Общинския съвет, с което със званието бяха удостоени художникът Пламен Монев /посмъртно/ и организаторките на протестите преди 30 години срещу обгазяването на Русе, за което той също е гласувал “За”.