Младежи дискутират родната бизнессреда

0
818
декларациите за дължими данъци

Проявата се организира от новосъздадената секция на AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) в университета, заедно с AIESEC от Свищов и ще започне в 09,30 ч. утре, 3 декември, в Аула 2.101 на Русенския университет.

В рамките на един ден младите хора в изявата ще обсъждат и решават проблеми, свързани с актуалната икономическа ситуация в България: иновации и предприемачество, разнообразие и мобилност на пазара на труда, корпоративна социална отговорност, лидерство и работа в екип.