Site icon TVN.BG

Младежите от БЧК-Русе национален първенец по оказване на първа помощ

Представителите на Българския младежки Червен кръст в Русе заеха първо място на Националното състезание на ученическите екипи по първа помощ на БМЧК.

Второто място зае екипът от Варна, а трети са учениците от Бургас.

В състезанието участваха 25 отбора и над 100 състезатели от цялата страна на възраст от 12 до 14 години.  Чрез различни симулативни задания в отделните пунктове бе оценявана подготовката им по първа долекарска помощ, по общи знания за Движението на Червения кръст и Червения полумесец и по други важни и основни за организацията дейности.

Състезателите демонстрираха готовността и уменията си за реакция при бедствия, аварии и кризи, в т.ч. техники за транспортиране на пострадали и тяхното обгрижване.

Exit mobile version