Мобилна станция следи чистотата на въздуха в западните части на Русе

0

Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда започна измервания на качеството на атмосферния въздух в западните части на Русе, съобщават от РИОСВ в града.

Станцията е разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе и  ще работи в рамките на 13 денонощия. Мястото е определено въз основа на постъпилите сигнали за неприятни миризми, с произход Западна промишлена зона. Тя ще следи нивата на атмосферните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици, но е оборудвана допълнително с анализатор за органични съединения – бензен, толуен и ксилен.

Тези измервания са първите за тази година и те ще са показателни за сезон – зима. До края на настоящата година ще бъдат проведени още три измервания в същия район, уточняват от РИОСВ.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили